Havnesaken

Hurtigruten tapte i lagmannsretten

Lagmannsretten har frifunnet Bodø havn på alle punkter i saken mot Hurtigruten.

  Foto: Marius Fiskum

nyheter

– Vi er godt fornøyd med denne dommen, og det er nå brakt på det rene at Bodø Havn ikke har gjort noe ulovlig, verken i forhold til prising eller samarbeid med andre havner, sier styreleder i Bodø Havn KF, Adelheid Kristiansen.

Striden mellom havnen og Hurtigruten omhandler det Hurtigruten mener er ulovlig prising av hurtigruteanløpene. Havnen tar betalt for 48 timer kaileie hvert døgn. Dette er noe Hurtigruten mener er feil da de ligger til kai kun fire timer i døgnet.

Må betale nesten tre mill

Tingretten slo fast at Bodø havn har utøvd myndighetsmisbruk, og kjente gebyrileggelsen av dobbelt kaivederlag og ISPS-gebyr som ugyldig. Ifølge Salten tingrett var prisene og vilkårene i Bodø usaklige, vilkårlige og rammer Hurtigruten på en urimelig måte.

I juni var det klart at havnen anket saken til Hålogaland lagmannsrett.

I ei pressemelding skriver Bodø havn at ankesaken handlet om disse tre følgende forholdene:

  • Kunne Bodø Havn ta betalt kaivederlag for hvert av de to hurtigruteskipene som anløper Bodø hvert døgn?
  • Har Bodø Havn beregnet sine priser og betingelser ovenfor Hurtigruten på en måte som er i strid med konkurranseloven?
  • Bedriver Bodø Havn ulovlig samarbeid med andre havner og Norsk Havneforening om priser og forretningsvilkår ovenfor Hurtigruten, i strid med konkurranseloven?

Hurtigruten er dømt til å betale nesten tre millioner kroner i saksomkostninger til Bodø kommune. 2,5 millioner kroner for rettsrunden i lagmannsretten og 484.000 kroner for tingrettsbehandlingen.

– Lagmannsretten har etter vårt syn gjort en grundig gjennomgang og vurdering av saken, sier styreleder Adelheid Kristiansen i Bodø havn.

Hurtigruten betaler for to anløp per døgn, det vil si for skip i nordgående og sørgående rute. Hurtigruten fant ikke vilkåerne rimelige, så de ønsket å forhandle med havna om fastpris- eller rabattavtale. Dette ble avslått.

Hurtigruten mener at de betaler en for høy pris både i seg selv og sammenlignet med andre. De peker blant annet på at andre fartøy, som frakter distansepassasjerer mellom Bodø og Lofoten, har bedre vilkår enn Hurtigruten. De mener at havna ikke har gitt en logisk forklaring på hvorfor de opprettholder et prisingssystem som gir slike utslag for Hurtigruten. De har anført at selskapet kommer uheldig ut fordi de må betale for hvert anløp, mens hurtigbåtene og fergene kun betaler for ett anløp per dag per fartøy, selv om de anløper flere ganger per dag.

- Skuffet

Lagmannsretten beskriver havnens opptreden som kritikkverdig, men mener den ikke har misbrukt sin myndighet.

- Vi er naturlig nok skuffet, overrasket og sterkt uenig i konklusjonen. Etter å ha vunnet tidligere rettsrunder, så noterer vi oss et tap. Men vi vurderer sterkt en anke, sier prosjektleder i Hurtigruten, Stein Lillebo, til iTromsø.

- Dette handler om rammebetingelsene for norsk sjøfart. Det er tverrpolitisk enighet om at mer gods skal flyttes fra vei til sjø. Denne dommen vil gjøre dette vanskeligere, sier han.

Lillebo mener nå samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen må gripe inn.

- Samferdselsministeren må sikre et forutsigbart system der havnelovens intensjon om virksom konkurranse og kostnadseffektive havner til det beste for brukerne oppfylles. Sjøfarten, og da særlig rutegående skip, trenger beskyttelse mot urimelige prisvilkår i kommunale monopolhavner, sier Lillebo.

- Dette handler om hva sjøfarten skal betale for. Hele kysten, og Norge som sjøfartsnasjon, trenger et ryddig og forutsigbart system som bidrar til likebehandling av aktørene. Det er svært krevende for oss og andre aktører å drive under slike uforutsigbare rammebetingelser der havnen dikterer prisen, sier Lillebo.

Hvorvidt det blir en anke eller ikke, vil være klart i løpet av kort tid, forklarer Lillebo.