Søker støtte til bekjempelse av tromsøpalmer

Brensholmen/Sommarøy utviklingslag søker Miljødirektoratet om støtte til bekjempelse av tromsøpalmer og kjempebjørnekjeks.

svartelistet: Kampen mot den svartelistede Tromsøpalmen fortsetter. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

– Vi spadde bort mange tromsøpalmer og kjempebjørnekjeks i 2016, men vi i styret innser at vi må få aktivisert flere til å bidra. Vi søker derfor om midler til utrydding slik at vi kan få de lokale ungdomsskoleklassene med foreldre, til å gjøre denne viktige jobben mot et mindre honorar, heter det i søknaden.

De søker Miljødirektoratet om 24.462 kroner i støtte. Utviklingslaget mener de har ryddet Edøy og Håja, og fortsetter i vår kampen mot tromsøpalmer og kjempebjørnekjeks fra bygda Greipstad via Buvik og Brensholmen til øyene Sommarøy og Hillesøy, inkludert øyer og holmer på vestsiden og nordsiden av Kvaløya.

– De ryddede områdene skal gås over på nytt i månedsskiftet juli/august og i september for fjerning av eventuelle frøstander og fjerning av røtter som har overlevd, skriver de i søknaden.