Vil ha egen sal for gjennomføring av digital eksamen

nyheter

Avdeling for bygg og eiendom ved UiT ber om forhåndskonferanse med Byutvikling i forbindelse med ombygging av administrasjonsbygget (Hovedgården).

– Det er ønskelig å etablere ny sal i forbindelse med avvikling av digital eksamen. Det er behov for å rive/sammenslå små rom og etablere en stor sal med kapasitet på rundt 70 plasser og eventuelt pause-/kafferom. Vi lurer på om det er nødvendig med byggesøknad?, heter det i brevet til kommunen.