Her krever de døgnhvileplass for vogntog

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) mener det må stilles krav til utbygger om realisering av døgnhvileplass for vogntog i forbindelse med planene for Breivika havn.

Stakkevollvegen, Breivika mot nordøya  Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Av planforslaget fremgår det at det har vært dialog med veivesenet om etablering av en døgnhvileplass for inntil åtte vogntog. Videre sies det at det er usikkert om dette blir realisert. Fra forbundets side vil vi påpeke at behovet er stort og større enn de åtte plassene, skriver NLF i en merknad.

LES OGSÅ: Fiskeridirektoratet positiv til havneplanene i Tromsø (for abonnenter)