Kommunen mistenker privat hotellvirksomhet - nå må selskapet forklare seg

Kommunen har fått tips om at leiligheter Parkgata 12 leies ut til hotell.
nyheter

Byutvikling ber i et brev til Solligården eiendomsutvikling AS om en redegjørelse for bruk av Parkgata 12.

– Byggesak har igjen mottatt henvendelser om at en eller flere leiligheter i bygget blir benyttet til korttidsutleie, angivelig som ledd i hotellvirksomhet fra nærliggende hotell. Vi ber om ny redegjørelse for hvordan bygget brukes i dag og hvilken bruk som er planlagt i fremtiden, heter det i brevet fra kommunen.