Ny tverrforbindelse i Tromsø med i NTP

H, Frp, KrF og V er enige om Nasjonal transportplan 2018-2029.

Tverrforbindelsen slik vi kjenner den i dag.  Foto: Jon Terje Eiterå

nyheter

De regjerende partiene et er enighet om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler, totalt over 1.000 milliarder kroner.

Hvilke lokale prosjekter som er med i transportplanen ble onsdag presentert på rådhuset i Tromsø. Til stede var Erlend Svardal Bøe (H), Morten Skandfer (V) og Helga Marie Bjerke (KrF).

LES OGSÅ: 130 millioner til ny industrivei til Breivika havn

- Kan bygge tettere

Venstres førstekandidat i det kommende stortingsvalget trekker også fram muligheten for å bygge tettere når trafikken reduseres.

- Å legge mesteparten av trafikken i tunnel gir mindre støy og mindre støv på dagens vei, sier Skandfer.

KrFs Helga Marie Bjerke trekker fram fordelen en tunnel og et eget bussfelt vil gi dem som reiser kollektivt.

- Bussen vil komme ganske enkelt raskere fram, sier Bjerke.

Tar "kun" 40 prosent av regninga

Tromsø kommune skal i forhandlinger med staten om en bymiljøavtale i løpet av våren. Politikerne har allerede vedtatt en ramme på 8 milliarder kroner og at en betydelig andel skal finansieres ved hjelp av bompenger. Tverrforbindelsen utgjør 20 prosent av totalkostnaden på 8 milliarder.

Statens andel i NTP er på 620 millioner, som er i underkant av 40 prosent. Tromsø kommune har ambisjoner om minst 50-50-deling mellom bilistene og staten.

- Her går staten inn med 40 prosent. Hvordan står det seg mot ønsket om å dele broderlig?

- Tverrforbindelsen er ett prosjekt. Fordelingen her vil ikke være førende for fordelingen i de andre prosjektene, sier Høyres gruppeleder Svardal Bøe.

Mener staten bør ta 70 prosent

Heller ikke leder av Tenk Tromsø og leder av byutviklingskomiteen, Ragni Løkholm Ramberg (Ap), lar seg skremme av at staten i Tverrforbindelsen legger opp til en 40-60-fordeling i disfavør bilistene.

- Tror du regjeringen ved legge inn en andel på 40 prosent også legger føringer for andelen de vil gå ut med i forhandlingene?

- Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det er andelen for et bompengeprosjekt - mens en bymiljøavtale er en litt annen ting, hvor den politiske kommunikasjonen fra ansvarlige ministre er at den statlige andelen skal være minimum 50 prosent. I tillegg har jo mitt eget parti sagt at for noen av prosjektene er det naturlig å se på en statlig andel opp mot 70 prosent. For Tromsø sitt vedkommende er det avgjørende å jobbe godt frem mot og i de fremtidige forhandlingene. Vi har et meget godt utgangspunkt ved at vi er tverrpolitisk enige - og så gjelder det at vi fortsetter dette gode samarbeidet.