Slik skal de forbedre luftkvaliteten i Tromsø

Etter at kommunen fikk nye spørsmål fra Fylkesmannen om hva som gjøres for å bedre den lokale luftkvaliteten, foreligger nå svarene.

Illustrasjonsfoto  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Her går det fram at det jobbes med flytting av målestasjon fra Tverrforbindelsen til sentrum, bak Rådstua.

Kommunen vil engasjere noen eksternt for å utarbeide et varsomhetskart for luftkvalitet i forbindelse med arbeidet med ny tiltaksutredning mot svevestøv.

Den nye miljøvernlederen vil få ansvar for å bedre informasjonen på nettet.