Fylkesmannen fremmer innsigelser til planforslaget for Breivika havn

  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Fylkesmannen i Troms fremmer innsigelser til planforslaget for Breivika havn nord, som legger til rette for etablering av bussdepot med servicefunksjoner, og fryse- og logistikkterminal (havn).

– Planbestemmelsene for støy og luftkvalitet er ikke tilfredsstillende. Foreliggende støyutredninger har ikke behandlet døgnhvileplasser for langtransport. Det er ikke fremlagt utredning eller vurderinger om tema luftkvalitet, heter det i høringsuttalelsen.