Heftige naboprotester mot havneplanene: - Jeg gremmes over forslaget

Direktør i Tromsø havn, Halvar Pettersen, er optimist med tanke på fremdriften til fiskerihavnprosjektet i Breivika nord. Her viser han fram en illustrasjon av prosjektet ved en tidligere anledning  Foto: Kjetil Vik

nyheter

Flere naboer til den planlagte Breivika havn nord, med fryseterminal og bussoppstillingsplass, protesterer kraftig mot planene.

De reagerer på at et støyende industriområde kommer tett på boligområdet og etterlyser bedre tiltak mot støy.

De frykter også at verdiene på boligene deres vil forringes og gjøre området mindre attraktivt. Aller helst ønsker de ingen industriplassering her, som vil påvirke helsen og være et alvorlig inngrep i deres hverdag.

En annen beboer ved Stakkevollveien reagerer på reguleringsplanen for Breivika havn nord.

– Samlet sett virker hele planen fullstendig hjelpeløs med tanke på Tromsø kommunes helhetlige miljøplan. Jeg kan ikke huske å ha hørt om en plan som tar så lite hensyn til nærmiljø og myke trafikanter. Vel nok er deler av nordøya definert som industriområde, men det betyr ikke at mest mulig av boligområdene skal ødelegges. Jeg gremmes over forslaget, skriver beboeren.