Refser forslag om å avvikle fritt brukervalg: – Nok en gang kommer avskyen for private aktører fram

Erlend Svardal Bøe (H) refser Ap, SV og Rødts forslag om å avvikle fritt brukervalg innen hjemmetjenesten.

KRITISK: Erland Svardal Bøe og Anna Amdal Fyhn stiller seg kritisk til Ap, SV og Rødts avvikling av fritt brukervalg innen hjemmetjenesten. Foto: Presse 

KOMITÉLEDER: Gunhild Johansen (SV). Foto: Christer Pedersen 

nyheter

De tre partiene som sitter i kommunestyret har bestemt å avvikle fritt brukervalg innen hjemmetjenesten fra og med 1. september 2019. Det vil si at man ikke lengre har mulighet til å bestemme selv hvem som skal utføre hjemmehjelpen.

– Arbeiderpartiet, SV og Rødt vil nekte innbyggerne i Tromsø valgfrihet i hjemmetjenesten. Nok en gang kommer avskyen for private aktører fram og nok en gang påberoper disse partiene seg retten til å vite hva som er riktig for hver enkelt innbygger, sier Erlend Svardal Bøe i en pressemelding.

– Er det en slik politikk vi ønsker i Tromsø? Svaret på det er etter Høyres mening nei.

– Pårørende mot forslaget

Bøe og Høyre mener det er en feilslått politikk å avvikle fritt brukervalg innen hjemmetjenesten, og at de heller fokuserer på å fremme egen politisk ideologi fremfor å ta hensyn til enkeltmenneskers behov og valgfrihet.

– De pårørende har selv sagt at de er mot dette forslaget. Når SV selv sier at det ikke er noen vesentlig forskjell mellom offentlig og privat omsorg så skjønner jeg ikke hva som er problemet med at mennesker selv skal få bestemme hvilket tilbud de ønsker å motta. Det er enkeltmenneskets behov som skal stå i sentrum, ikke systemet.

– Tar ikke hensyn

Formannskapsmedlem Anna Amdal Fyhn (H), stiller seg bak Bøe.

– Posisjonspartiene legger opp til et iskaldt samfunn som ikke tar hensyn til hva folk ønsker. På de fleste andre områder i samfunnet er det stor grad av valgfrihet, men for Arbeiderpartiet, SV og Rødt virker dette som helt uakseptabelt når det kommer til valg innenfor hjemmetjenesten – tjenester som er svært viktig og personlig for den enkelte.

Hun stusser også over opplysningene som fremkommer i saksfremlegget.

– Her står det blant annet at dersom kontraktene med de to private leverandørene hadde blitt avviklet i dag, ville kommunen selv ha hatt kapasitet til å levere disse tjenestene siden volumet er såpass lavt. Dette står i sterk kontrast til kommunens økonomiske rapportering for januar og februar. Her står det blant annet at «Overfor brukere med helt spesielle behov er det tilfeller der Tromsø kommune ikke har tilstrekkelig kompetanse og/eller kapasitet til å levere nødvendige tjenester. Dette fører til at vi må kjøpe omsorgstjenester fra private leverandører».

– Nå må Arbeiderpartiet, SV og Rødt snart bestemme seg for hva de egentlig mener, og det må forventes at det kommuniseres et budskap som er forståelig for oss andre. Har kommunen kapasitet og kompetanse til å utføre alle tjenester selv, eller har en det ikke?

– Gjør det beste for innbyggerne

Komitéleder for helse og omsorg, Gunhild Johansen (SV), mener at de ikke avskyr private aktører.

KOMITÉLEDER: Gunhild Johansen (SV). Foto: Christer Pedersen 

– Dette handler ikke om avsky, men at private aktører ikke hører hjemme i en moderne velferdsstat. Skattebetalere skal betale til folket og ikke til aktører slik at de får profitt, sier Johansen.

Hun stiller seg uforstående til Bøes påstand om at partiene gjør dette for å fremme sin politiske ideologi.

– Deres påstand er helt motsatt av hva vi gjør. Vi gjør det som er det beste for innbyggerne. Det er de som er kommunens ansvar. Vi ønsker ikke private aktører. Nå skal det sies at de private aktørene bare utgjør en liten del, men i mange kommuner har det vokst til store dimensjoner, og derfor ønsker vi å stoppe de private aktørene. Man risikerer at store aktører kommer inn og skviser ut de små. Vi har en ideologi som ikke egner seg på kjøp og salg.

Komitélederen påpeker at kontraktene til de private aktørene ikke kommer til å bli oppsagt.

– Vi kommer til å ha kontraktene helt til de går ut, og vi kommer ikke til å ha problemer med å fylle tomrommet som blir igjen. Hadde aktørene utgjort 30 prosent av markedet, så ville vi hatt noen utfordringer, men siden de utgjør et lite volum så vil ikke det være et problem.

– De som jobber i privat omsorg og har lyst til å jobbe i kommunal omsorg er hjertelig velkommen til det. Vi kommer til å trenge flere ansatte. Dette er en sektor i vekst, og vi får flere eldre som trenger hjelp og yngre som har behov for omsorgsboliger.