Kommunen krever pistolskytebanen fjernet innen august

– Bruken skal opphøre den 1. mai 2017 og anleggene skal være fjernet innen 1. august 2017.

MÅ FJERNES: Tromsø Pistolklubb pålegges å fjerne pistolskytebanen. Foto: Thomas Olsen 

nyheter

Det krever kommunen i et brev til Tromsø Pistolklubb, og viser til en ubehandlet søknad fra pistolklubben datert 25. mars 1992 om tillatelse til etablering av pistolskytebane.

– Søknaden er ikke behandlet, og pistolskytebanen er oppført uten nødvendig tillatelse. Med dette forhåndsvarsler vi avslag på søknad om etablering av pistolskytebane på eiendommen gårdsnummer 16, bruksnummer 7 i Tromsdalen, skriver kommunen i avslaget.

Kommunen viser til at det ikke er nødvendig å sende søknaden på høring, og at det heller ikke er behov for å innhente ytterligere dokumentasjon.

– Varsel om avslag begrunnes i at tiltaket er i strid med arealbruksformålet i gjeldende kommuneplan, samt reguleringsplan for Tromsdalen friluftsområde. Pistolskytebanen er oppført uten nødvendig tillatelse, skriver kommunen og ber om fjerning av skytebanen med tilhørende anlegg som utedo, skivestativ, skivebu, ventebu/venterom, standplasser og gangbaner.