Nytt forskningsprosjekt skal avsløre lungekreft på et tidlig tidspunkt

Et nytt forskningsprosjekt ved UiT - Norges arktiske universitet skal bidra til at legen kun trenger å ta en blodprøve som identifiserer lungekreft på et tidlig tidspunkt.

LUNGEKREFT: Et nytt forskningsprosjekt på UiT kan bidra til at man oppdager lungekraft tidligere. Foto: Petter Strøm 

nyheter

Målet er å identifisere såkalte biomarkører i blodet. På den måten kan man oppdage lungekreft på et tidlig stadium.

– Det vil redde mange liv, forteller Torkjel Sandanger, førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet til UiT sine nettsider.

Han kommer nå til å starte opp et stort internasjonalt prosjekt kalt Id-lung.

For å oppnå dette har prosjektet tilgang til 55.000 blodprøver fra Kvinner og Kreftstudien til UiT, som ble samlet mellom 2003 og 2006.

Tilgang til utenlandsk data

I tillegg har forskerne tilgang til data fra Italia, Sverige og Storbritannia, samt en studie i Trøndelag.

– Årlig får vi oppdatering på om disse kvinnene har fått kreft i ettertid, samt hvilket tidspunkt kreften ble oppdaget, sier Sandanger.

Sammenligner blodprøvene

Sandanger håper på å finne markører i blodet som identifiserer de som får kreft ved å sammenligne blodprøvene til de som har- og ikke har fått kreft. Man kan se flere og tydeligere endringer over tid i blodet til de som får kreft med spredning, enn de som ikke får spredning.

– Vi må bare vite hva vi skal lete etter.