Kommunen vil «frede» Robukta-eiendommen

Kommunen vurderer å nedlegge midlertidig forbud mot tiltak på Robukta-eiendommen på Sydspissen.

FRIOMRÅDE: Beboere på Sør-Tromsøya har markert hva de mener. Foto: Kjetil Vik 

nyheter

– Kommunen vurderer å regulere det aktuelle området på nytt til friområde. Det er kommet inn signaler om at politisk ledelse ønsker å omregulere hele eiendommen til friområde, slik at området kan komme allmennheten til nytte, skriver byutviklingssjef Mette Mohåg og byggesakssjef Laila Falck i et brev til Totalrenovering.

LES OGSÅ: Innfører nytt økonomisk regime i kommunen

Det er snakk om tre eiendommer som utgjør en del av det sammenhengende friområdet fra Folkeparken/Telegrafbukta og rundt Sydspissen, med et samlet areal på 12 dekar.

LES OGSÅ: Nekter å godkjenne ekstraregning på 15 millioner

Kommunen viser til at adgangen til å nedlegge forbud mot tiltak er regulert i plan- og bygningsloven, i tilfeller der kommunen finner at et område bør undergis ny planlegging. I så fall suspenderes kommunens plikt til å behandle mottatte søknader i forbudsperioden, heter det i brevet.

LES OGSÅ: Godkjenner riving av to sentrumsbygg

Totalrenovering har tre uker på seg til å svare kommunen.