«Novemberbarn» får rett til barnehageplass

Regjeringen vil gi alle barn som fyller ett år i november rett til barnehageplass. Det betyr at 4.400 flere barn får rett til barnehageplass fra høsten 2017.

Ny utvidelse: – Foreldre som ønsker det, bør få mulighet til å gi barna deres en god start i barnehage. Derfor utvider vi nok en gang retten til barnehageplass slik at også barn som fyllet ett år i november, blir sikret plass til høsten, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H).   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Etter at regjeringen utvidet ordningen i fjor til også å gjelde barn født i september og oktober, tar de ordningen ett steg videre i år.

Gradvis utvidelse

Før Høyre og Fremskrittspartiet inntok regjeringskontorene høsten 2013, gjaldt ordningen med rett til barnehageplass for barn født før 1. september. Med den nye utvidelsen blir det bare barn født i desember som ikke har rett til barnehageplass.

– Vi ønsker en gradvis utvidelse av tilbudet, det henger både sammen med barnehagekapasiteten og at det er et budsjettspørsmål. Vi er opptatt av at foreldre skal slippe å ta høyde for når på året de får barn, sier stortingsrepresentant Kent Gudmundsen (H), som også er medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.


Kommunen må åpne lukkede avdelinger for å gi alle rettighetsbarn barnehageplass

Tromsø kommune vil trenge flere barnehager i årene fremover.


Mange augustbarn

Tidligere måtte foreldre forholde seg til datoen 1. september for å ha rett til barnehageplass.

– Vi så tendensen til at det ble viktig å planlegge når man fikk barn. Det førte til mange barn født i august, for å være på den sikre siden.

De rødgrønne har tatt til orde for to barnehageopptak i året for å imøtekomme foreldrenes behov. Det ønsker ikke Solberg-regjeringen.


Politikerne snur

Politikerne snur: Vil berge barnehagen på Vengsøy

Innbyggerne på Vengsøy har den siste tiden kjempet for å hindre nedleggelse av øyas barnehage. Nå har de endelig vunnet fram.


Mer fleksibilitet

– Det betyr bare at foreldre får to nye datoer å forholde seg til. Vi ønsker et mer fleksibelt barnehageopptak enn de rødgrønne ville ha med to opptak. Man planlegger ikke barn etter en dato i kalenderen, vi ønskes at barn skal fødes jevnt gjennom hele året. Det er viktig med tanke på tilgang på blant annet helsetjenester.

Høyre-politikeren Kent Gudmundsen har selv erfart hvordan foreldre må takle en situasjon uten barnehageplass.

– Vi måtte ta ulønnet permisjon fordi vi ikke fikk barnehageplass.