Disse friluftstiltakene får over tre millioner kroner

Fylkesrådet er i det giverglade humøret denne påsken og deler ut over tre millioner kroner til 87 friluftslivsaktiviteter og 47 tilrettelegginger for friluftsliv i nærmiljøet i Troms.

Friluftsskole i vinterferien: 18 ungdommer fra 12–15 år fra seks forskjellige land deltok på friluftsskolen i regi av Ishavskysten friluftsråd og Tromsø kommune tidligere i vinter. Foto: Maja Sjöskog Kvalvik 

nyheter

Samlet beløp til friluftslivsaktiviteter er på 1 845 000 kroner, og er sammensatt av midler fra Miljødirektoratet og Troms fylkeskommune, mens beløpet på 1 407 000 kroner til tilretteleggingstiltak er fylkeskommunale midler.

– Formålet med midlene er å legge til rette for gode naturopplevelser for alle. Dette er populære tilskuddsordninger og mengden av innkomne søknader viser at det er stor aktivitet rundt om i hele fylket. Gjennom tildelingene til lokale lavterskeltiltak ønsker Troms fylkeskommune å støtte opp om det store engasjementet både når det gjelder aktivitetstiltak og tilrettelegging av friluftsområder, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap) i en pressemelding.

Viktige bidragsytere

Friluftslivsorganisasjonene, frivillige lag og foreninger og friluftsrådene er svært viktige bidragsytere i dette arbeidet sier Ørnebakk.

– Tilrettelegging av friluftslivsområder bidrar til å øke tilgjengeligheten og redusere slitasje. Gapahuker, klopper, bord og benker, bålplasser, enkle bruer, tilrettelegging rundt kulturminner, utsiktspunkt er blant tiltakene som støttes, sier Ørnebakk.

– Dette bidrar til godt tilrettelagte arenaer for alle de friluftslivsaktivitetene som foregår rundt omkring i nærmiljøene. Samtidig blir områdene mer attraktive og senker terskelen for at folk skal ta seg en tur ut i naturen.

Mange får støtte

Noen av tiltakene i Tromsøregionen som får støtte er:

  • Frilufslivsgruppa BULA-huset i Balsfjord får 10.000 til for sommerleir 2017.
  • Tjukkasgjengen får 20.000 kroner for lavterskeaktivitet i nærområdet.
  • Troms Turlag får til sammen 167.000 kroner for en rekke tiltak i hele Troms.
  • BUL Tromsø orientering får 8.000 kroner til 100 på øya og turorientering.
  • Ishavskysten friluftsråd får til sammen 152.000 til blant annet turkalender, friluftsskole og 10-års jubileum og 140.000 kr til diverse fysisk tilrettelegging for friluftsliv (informasjonstavler, benker, postkassetrim).
  • Huset oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste får til sammen 75.000 til aktivitet og idrett mot rus