Disse turløypene i Troms skal merkes i år

Fylkesrådet har fordelt 900.000 kroner til prosjekter som skal bidra til økt og trygg friluftsferdsel i Troms fylkeskommune.

SKILT Fylkeskommunen har bevilget i alt 900.000 kroner til merking av turløyper, -stier og -veier.  Foto: Lars Johnsen

nyheter

Det er femte året på rad at det gjennom prosjektet «Det skal merkes i Troms» bevilges fylkeskommunale midler til skilting og merking av turruter i fylket.

Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og fylkeskommunen.

- Turveier og turstier er de viktigste anleggene for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Skilting bidrar til å synliggjøre og senke terskelen for å bruke disse. Gjennom skilting fra eksempelvis sentrum i tettsteder og byer blir turrutene mer tilgjengelige. Turskiltprosjektet er således med på å heve standarden på turområdene i fylket, sier fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk (Ap).

Flere hunder kilometer

I løpet av dise fem årene er flere hundre kilometer med turstier og -veier merket. I alt 138 turskiltprosjekter har fått støtte i perioden.

- I 2017 blir flere turruter i Midt-Troms, Gratangen, Harstad, Storfjord, Ibestad, Tromsø og Balsfjord merket og skiltet. Innsatsen de frivillige gjør for å tilrettelegge for allmennheten er imponerende. Dette er siste året Gjensidigestiftelsen er inne med tilskudd over denne ordningen, men fylkeskommunen ønsker å fortsette satsingen framover, sier fylkesråd Ørnebakk.

Prosjektene som får støtte i år:

Gratangen kommune/ Midre Hålogaland friluftsrådTurskiltprosjekter - Gratangen

50 000

Harstad kommune/ friluftslorganisasjonerFra by til fjell – Harstad

46 000

Ishavskysten friluftsrådInformasjonstavle - Elvevollområdet

7 500

Ishavskysten friluftsrådSkilting og merking av turløype - Vasstind

23 000

Midre Hålogaland friluftsrådTurkort og samiske skilt på Ofot- og Ileveien

26 000


Midtre Hålogaland friluftsrådTurkort for tre krigsminneløyper

17  000

Midt-Troms friluftsrådSkilting av tursti til Tørrfurua og stier i Nedre Bardu

37 000


Midt-Troms friluftsrådSkilting av turstier til Hamnneset og Tetinden

15 000

Midt-Troms friluftsrådSkilting av turstier i Nordre Torsken

15 000

Midt-Troms friluftsrådSkilting av turstier og skiløype i Sørreisa

118 000

Midt-Troms friluftsrådSkilting turstier fra Brøstadbotn til Børingen

59 000

Midt-Troms friluftsrådSkilting av turstier, sykkel- og skiløyper i Silsandmarka

86 000

Midt-Troms friluftsrådSkilting av turstier og sykkelstier i Tranøy

140 000


Rollnes SamfunnshusSkilting av tursti fra Rollnes kai til Stilkusvassbrekka

28 000

Salangen kommuneTurinformasjon i Salangen

20 000

Sjursnes utviklingslagSkilting av turløype på Nakkefjellet

25 000


Storfjord kommune/ Ishavskysten friluftsrådTrimpostkasser Storfjorden: Fire nye løyper og supplere sju løyper

46 000

Sør-Malangen FriluftslagTurskiltprosjekt i Sør-Malangen

20 000

Troms TurlagSkilting av tre ruter: Rostadhytta og nordover til Gappo - Golda, Jægervasshytta og i Skipsfjorden

94 000

Tromsdalen bydelsrådSkilting fra Kroken til Tromsøs geografiske midtpunkt

10 000

Troms fylkeskommuneTurskiltkurs og befaringer

34 500

900 000