Flere innsigelser mot havneprosjektet - nå jobber kommunen med å løse flokene

Kommunen jobber med konkrete tiltak for å redusere støyen fra bussdepotet og frysteterminalen som skal bygges i Breivika.

FISKERIHAVN: Havnedirektør Halvar Pettersen foran illustrasjonen som viser fiskerihavnprosjektet i Breivika nord.  Foto: Kjetil Vik

nyheter

Byutvikling ber i et brev til Fylkesmannen om et møte i uke 17 for å drøfte forslag til retting og forslag til avbøtende tiltak i forbindelse med innsigelsene til planene for Breivika Havn Nord.

Innsigelsene er knyttet til støy og støyplager som følge av aktivitetene ved det planlagte bussdepotet og fryseterminalen nord på Stakkevollveien.

– Plankonsulentene utarbeider i disse dager konkrete løsninger for tiltak, heter det i brevet fra kommunen til Fylkesmannen.