Mener skuterkjøring ødelegger for turgåere og turister

Skuterspor på kryss og tvers ødelegger idyllen i fjellet, mener toppturentusiast Harald Bohne.

TOPPTURENTUSIAST: Harald Bohne er en mangeårig toppturentusiast. Nå engasjerer han seg i skuterdebatten. Alle foto: privat 

nyheter

– Det går inn i sjelen på oss. Opplevelsen av stillhet og urørt natur blir sterkt forringet av skutere. Enten de har vært der, eller er der. Når man drar opp på Jiehkkevárri, og ser at folk har kjørt helt opp til toppen, midt i et landskapsvernområde, blir man skuffet, sier Bohne.

LES OGSÅ: Amundsen mener politikere må ta ansvar og endre lovverket

Vil ha flere på banen

I et lengre innlegg i Troms Turlags Facebook-gruppe tar han et oppgjør med skuterentusiastene. Han oppfordrer også flere aktører å komme på banen for å si hva de mener i saken.

IDYLLEN BORTE: Harald Bohne mener sporene etter skuterkjøring ødelegger turopplevelsen for andre, som kommer seg opp på fjellet for egen maskin. 

«Vi opplever at turister valfarter til Troms for å gå på skiturer. De etterlyser ikke heiser, men stillhet, urørt natur og gjestfrihet. De klyver til fjells på egne bein. Og det samme gjør vi som bor her nord. Aktiviteten er formidabel. Men opplevelsene forringes og forderves av motorferdsel og skuterspor der man ikke forventer å finne dem. De som kjører skuter ’med retten på sin side og loven på den annen’, ødelegger for de av oss som bruker våre egne krefter. Det er en følelse jeg tror de fleste toppturentusiaster er enig i», skriver Bohne.

– Det er en verdidebatt, og jeg etterlyser mye kraftigere motforestillinger enn hva vi har sett. Vi opplever stort sett taushet fra organisasjonene, så blir det opp til privatpersoner som meg å mene noe om saken.

LES OGSÅ: Justisministeren vil forenkle lovverket for etablering av snøskuterløyper

– Ikke plass til løyper

Han mener det er umulig å etablere skuterløyper i Tromsø, uten at det vil sabotere for allerede etablerte toppturer.

– Det er ikke alle plasser det er plass til skuterløyper. I Tromsø kommune i særdeleshet er det toppturaktivitet som foregår. Det er uvurderlig for både turismen og folkehelsa. Dersom vi etablerer skuterløyper, vil det ramme dette tilbudet, utdyper Bohne.

Han mener det ikke er hold i påstanden om at skuterløyper vil bety mindre ulovlig kjøring.

– Det er det ingen som har en god begrunnelse på. Det finnes ikke belegg for å si det. Ingen empiri, ingenting, slår han fast.

LES OGSÅ: Scooterkjørerne tar over E8 i protest

– Plass til alle

VIL HA FRIOMRÅDET: Håkon Haug Enga tror friområder for skuterkjørere vil føre til mindre ulovlig kjøring. 

Håkon Haug Enga er i prosessen med å etablere Norges Snøscooterforening – en interesseorganisasjon for skuterkjørere. Han er grunnleggende uenig med Bohne.

– Slik vi har det nå, er det ingen lovlige alternativer. Vi ønsker både skuterløyper og områder hvor det kan fåregå frikjøring. Med dette håper vi å unngå at folk skal ty til ulovlig kjøring, sier han.

Holdningsendring

Han mener det må en holdningsendring til blant mange av dem som bruker naturen – både gående og skuterførere.

– Fjellet er stort nok for alle, mener jeg. Man må kunne tilrettelegge slik at alle kan bruke det. Når jeg er ute og kjører, senker jeg bestandig farten og hilser på alle jeg møter. De fleste hilser tilbake, men ikke alle, forteller Enga.