Her vil de ha snøskuterløyper

De har demonstrert for etableringen av nye snøskuterløyper i Tromsø og Balsfjord. Men hvor skal løypene legges?

Mulig skuterløype: Lakselvdalen, her sett fra Lakselvbukt i Tromsø kommune, er ett av områdene det foreslås å etablere nye snøskuterløyper. Bildet er tatt i forbindelse med et ras i mars 2009. Foto: Lars Åke Andersen 

nyheter

Leder av Norsk snøscooterforening, Håkon Haug Enga, er mannen som har frontet skuterkjørernes misnøye med dagens løypetilbud. iTromsø spurte Enga hvor han og hans medlemmer ser for seg at disse løypene skal ligge.

LES OGSÅ: «Mange av skifolket har langt bedre sanser enn vanlige folk. Ser de en snøscooter langt borte hører de med øynene»

Enga tar forbehold i at en god kartlegging gjennomføres, som tar hensyn til blant annet skredfare, dyreliv og eksisterende skiløyper. Snøskuter-entusiasten har allikevel konkrete forslag.

Flere forslag: Leder av Norges snøscooterforening, Balsfjord-bosatte Håkon Haug Enga, foreslår å etablere nye skuterløyper i Balsfjord og Tromsø. Foto: Privat 

 

– I Lakselvdalen er det mange områder man kan opprette skuterløyper. Ellers ser jeg for meg løyper i Nordkjosbotn, Malangen og på Storsteinnes, sier Enga.

– Plass til alle på fjellet

– Vi ønsker ikke å trumfe igjennom skuterløyper over alt, hvis noen skulle tro det. Vi ønsker en god dialog med politikere, politi og andre, påpeker han.

LES OGSÅ: «For egen og andres helbred bør scooterførere forholde seg til lover og regler som er satt for ferdsel i utmark»

Foreningslederen etterlyser at reindrift- og turistnæring, samt tur- og turistforening i Tromsø kommer på banen – for å belyse sine syn.

– Jeg er sikker på at det er plass nok til alle på fjellet. At Harald Bohne sier til iTromsø at skuterspor ødelegger fjellet, vil jeg påstå at ikke er sant.

Tromsøværinger må til Finland

– Er det så mange snøskuterkjørere i Tromsø og omegn at det er hensiktsmessig å bruke mengder av tid og ressurser på å etablere skuterløyper her?

– Ja, det selges enormt mange snøskutere i Tromsø. Poenget er at folk må dra ut av landet for å bruke dem, svarer Enga, og legger til:

– Man kan jo spørre seg hvor mye penger disse skuterkjørerne legger igjen på Kilpis. Det forsvinner mye penger ut av landet, som følge av dette.

– Bør være attraktivt

Enga påpeker at det er opp til grunneierne i Tromsø og Balsfjord om de ønsker å ha skuterløyper på sine områder.

– Hvis vi får grunneierne på banen, og foreslår å opprette løypeseddel på skuterløypene, der disse pengene går tilbake til grunneierne – er jeg sikker på at mange av dem vil være positive. Det bør være attraktivt for grunneiere å få inntekter på det som nå er død kapital.

LES OGSÅ: Enorm entusiasme for snøskuterdemonstrasjon

Foreningslederen etterlyser også en holdningsendring i egen leir, dersom nye skuterløyper i kommunene Tromsø og Balsfjord blir en realitet.

– Hvis vi får et nytt løypenett, må «tullkjøringa» med skuter bort. Men så lenge vi ikke har lovlige alternativer, vil folk ty til ulovlig kjøring. Jeg er overbevist om at nye skuterløyper vil føre til at det blir betraktelig mindre ulovlig kjøring.

Etterlyser dialog og regelverk

– Ser du at etablering av skuterløyper i Tromsø kommune raskt kan bli en interessekonflikt mellom skuterkjørere på den ene siden, og turgåere og turistnæring på den andre siden?

– Jeg ser ikke problemet. Skal det være slik at skigåere har enerett til å bruke fjellet? Vi snøskuterkjørere er også turfolk. Noen konflikter kan det vel bli, med da er det viktig å ha startet en dialog, og ha etablert et regelverk.