Vil ha oppdrett på land

nyheter

I forbindelse med søknaden fra Akvaplan-niva om utvidelse av akvakulturtillatelsen til landbasert anlegg på Kraknes må saken på offentlig høring i fire uker først. I et brev til Akvaplan-niva går det fram at de må annonsere tiltaket i Norsk Lysningsblad og i lokalavisene.

– I annonsen er det viktig med informasjon om blant annet beliggenhet, beskrivelse av tiltaket og at saksdokumentene er lagt ut til ettersyn i et bestemt tidsrom, heter det.