Skriver politihistorie 31. mai

– Det blir en merkedag for oss når Troms slås sammen til ett politidistrikt. Det blir store endringer i de ansattes arbeidshverdag, sier politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt.

NYTT POLITIDISTRIKT: Politimester Ole B. Sæverud i Troms politidistrikt mener de er godt forberedt når overgangen til nye Troms politidistrikt skjer onsdag 31. mai. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Politimesteren har ikke bare datofestet endringene som skjer i politidistriktet, klokkeslettet er også klart.