Disse partiene er for og imot scooterløyper i Tromsø

Samtlige ni partier i kommunestyret forteller her hvorfor de er for, eller imot, etablering av scooterløyper i kommunen.

FOR: Anni Skogman, Frp. Foto: Christer Pedersen 

nyheter

Snøscooterdebatten er svært aktuell i Tromsø for tiden. Mandag ble det gjennomført en demonstrasjon mot manglende løypenett i Tromsdalen. Mange tromsøværinger ønsker at det skal legges til rette for snøscooterkjøring i egen kommune, men meningsmotstanderne er også mange.

Makten ligger hos kommunens politikere. iTromsø spurte derfor samtlige partiers gruppeledere følgende spørsmål:

1. Er ditt parti for eller imot etablering av snøscooterløyper i Tromsø kommune?

2. Hvorfor er dere positive/negative til etablering av snøscooterløyper?

Helga Marie Bjerke, gruppeleder KrF:

1. Vi er skeptiske til opprettelse av scooterløyper i Tromsø.

2. Vi mener at universitetsbyen Tromsø har en stor fordel av nærheten til ekstremt turterreng og unike turområder. Dette er attraktivt når folk vil komme til Tromsø for å studere eller etablere seg. Det er også viktig i turistsammenheng. Vi er skeptisk til etablering da dette trolig kan være negativt for bolyst og turistnæringen.

Sandra Borch, gruppeleder Sp:

  Foto: Martin Lægland

1. For

2. (ikke besvart)

Erlend Svardal Bøe, gruppeleder H:

1. For

2. I Tromsø kommune har vi plasser nok til å tilrettelegge for gode, skikkelige kommunale scooterløyper. I dag opplever vi en del ulovlig kjøring. At politiet er nødt til å reagere mot scooterkjørere tyder på at scooterløypene ikke er godt nok regulerte.

Jens Ingvald Olsen, gruppeleder Rødt:

IMOT: Jens-Ingvald Olsen, Rødt. Foto: Tom Benjaminsen 

1. Imot

2. Bykommunen Tromsø en unik natur og unike landskaper som brukes av både innbyggere og besøkende. Det er ingen arealer i kommunen som egner seg å etablere scooterløyper. Det er interessant at ingen av de mest ihuga scootertilhengerne har klart å komme med konkrete forslag til hvor disse løypene skal etableres.

Pål Julius Skogholt, fungerende gruppeleder SV:

  Foto: Tom Benjaminsen

1. SV er i utgangspunktet mot scooterløyper i Tromsø.

2. Vi tror det blir vanskelig å finne områder for scooterkjøring som ikke skaper konflikt med dagens friluftsbruk, som ikke er skredutsatte og som starter ved bilvei. Samtidig er det et mål å redusere den motoriserte ferdselen i utmarka så mye som mulig, både for å unngå å stresse dyreliv vinterstid i perioder med lite mat, og for å beholde nok av det flotte med Tromsø – det at du lett kan komme deg vekk fra støy og mas, og inn i stillhet og fri natur. Dette betyr ikke at vi avviser totalt muligheten for scooterløyper i Tromsø dersom vi finner et område som er egnet, men vi tror dette blir svært vanskelig å få til.

Anni Skogman, gruppeleder Frp:

1. For

2. De som ikke er i stand til å gå selv bør ha muligheten til å oppleve naturen på en scooter. Vi opplever en handelslekkasje. Mange reiser bort for å kunne bruke scooter. Jeg kjenner flere innen turistnæringen som savner å kunne tilby scooterkjøring. De må henvise turistene til andre kommuner. Vi mener at folk skal ha frihet til å velge selv. Jeg ser ingen grunn til at vi ikke skal kunne opprette scooterløyper i Tromsø kommune. Vi har mer enn nok plass å ta av. Det blir selvfølgelig ikke aktuelt å legge scooterløyper oppå skisporene.

Brage Larsen Sollund, gruppeleder Ap:

1. Vi kan være åpne for å etablere scooterløyper dersom man finner rett område.

2. Det er mange utfordringer knyttet til å etablere scooterløyper her. I Finnmark og i nordfylket er det langt flere lange, flate partier som er egnet for scooterkjøring. I Tromsø er topografien skrudd sammen på en annen måte. Scooterkjøring er noe av det aller farligste man kan gjøre i rasutsatte områder. Jeg er åpen for rekreasjonskjøring på snøscooter, men da må man ha noen krav. Jeg har vært i nok ungdomsbegravelser til at jeg ikke ønsker å tilrettelegge for flere slike. En annen ting er at det ikke vil bli ekspropriert grunn til scooterkjøring. Da er man avhengige av å komme til enighet med grunneierne. Man skal ikke forby alt som er artig, så hvis noen finner et område som er egnet der det ikke oppstår noen konflikter, da skal vi ta en seriøs debatt rundt dette. Hvor og hvordan må først besvares. Fram til det skjer, ser jeg etableringen av scooterløyper i Tromsø kommune som ganske urealistisk.

Jonas Stein, gruppeleder V:

IMOT: Jonas Stein, Venstre. Foto: Ronald Johansen 

1. Imot

2. Vi ønsker å ivareta naturen og friluftslivet. I tillegg tror jeg ikke at kommunen har lov til å etablere scooterløyper – at vi ikke har anledning til å regulere det. Dette bør bestemmes på regionalt nivå, da etablering av scooterløyper vil kreve enorme arealer.

Barbara Karin Vögele, gruppeleder MDG:

Barbara Vögele 

1. Imot

2. Vi har flere begrunnelser:

En åpning for motorisert ferdsel i naturen er ikke forenlig med kommunens strategi om mindre trafikk.

Naturopplevelsen for alle andre forringes av støy og eksos.

Konsekvenser av løypenett er blant annet fortetting av jorddekket, og skader på sårbart planteliv tidlig i sesong. I tillegg kommer stress for fugler og andre dyr, etter en lang vinter.

Studier som UiT har gjort på snøscooterkjøring, har vist at antall skader øker med antall snøscootere. Det koster samfunnet. Offentlig ressursbruk vil øke med kontroll og administrasjon.

Snøscooterkjøring kan påvirke folkehelsen gjennom endringer i friluftsvaner.