Høyre og Frp vil kaste fylkesrådet

– Har ikke lenger tillit til Myrseths lederevner

Høyre og Frp stilte et mistillitsforslag etter at Senterpartiet brøt med flertallet i fylkesrådet om regionreformen.

UTEN TILLITT: Frps John Karlsen og Høyres Ole-Johan Rødvei fremmet et mistillitsforslag mot fylkesrådet på slutten av fylkestinget. - Vi har ikke lenger tillit til at fylkesrådet kan lede i denne saken, sier Karlsen, og får støtte av Rødvin.  Foto: Martin Lægland

nyheter

Det ekstraordinære fylkestinget som mandag behandlet regionreformen ble en politisk thriller. Et flertall vedtok å gå for en region i Nord-Norge – det til tross for at Senterpartiet som sitter i fylkesrådet sammen med Venstre, KrF og Ap, gikk imot resten av fylkesrådet og flertallet av fylkestinget. De nektet å stemme for sammenslåing av de nordnorske fylkene.

Mistillit

Høyres gruppeleder Ole-Johan Rødvei leverte umiddelbart et mistillitsforslag etter debatten.

– Dette er den viktigste saken fylkestinget har behandlet de siste ti årene. Når Senterpartiet er så tydelig på at de er mot vedtaket har vi ikke lenger tillit til at fylkesrådet kan lede i denne saken med et parti som ikke helhjertet vil kjempe for denne saken. Fylkesrådsleder Myrseth skjøtter ikke sitt ansvar som leder godt nok, og må ta ansvar for det, sier Høyre-politikeren fra Balsfjord.

Frps John Karlsen stiller forslag sammen med Rødvei.

– Vi har ikke tillit til at fylkesrådet og fylkesrådslederen kan lede på en god måte i denne saken. Fylkesrådet har heller ikke innstilt i saken, men overlatt det til fylkesordføreren. I realiteten vet vi ikke hva fylkesrådet mener om regionreformen. Derfor stiller vi nå mistillitsforslaget.

LES OGSÅ: Høyre-politiker forlanger at fylkesrådet sier hva de mener om regionreformen – eller går av

Myrseth stresser ikke

Fylkesrådsleder Cecilie Myrseth tar ikke på vei over mistillitsforslaget.

– Jeg tar det med ro. Dette er et politisk spill fra Høyre og Frp, som ikke vil få flertall. De støtter oss i vårt syn om regionreformen, og Høyre har selv tatt ut dissens i saker da de satt i fylkesråd, sier hun.

Likevel mener Myrseth at mistillitsforslaget kan få uheldige konsekvenser.

– Høyre og Frp har med dette forslaget svekket Troms sin stemme når vi nå skal i samtaler med regjeringa. Vi kunne snakket med en felles stemme. Det går ikke lenger og det er sterkt beklagelig.

Senterpartiet avviser at de vil støtte mistillitsforslaget, til tross for at fylkesrådet nå må jobbe for sammenslåing i nord.

– Senterpartiet har alltid respekt for de vedtakene som gjøres av fylkestinget, sier deres gruppeleder Sandra Borch, og fortsetter:

– Vi vil kjempe mot sammenslåing på alle andre ledd, men fylkesrådet og vår fylkesråd vil respektere vedtaket som er gjort.

Mistillitsforslaget vil bli behandlet ved neste fylkesting.