Så mange ulovlige våpen har blitt levert inn til politiet

Fram til 31. mai kan man levere ulovlige skytevåpen til politiet uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse.

amnestivåpen: Konstituert seksjonsleder Stina Bakke Eriksen med våpen som er levert inn etter våpenamnestiet som ble innført 1. mars. Foto: Ronald Johansen 

Innleverte våpen i Troms politidistrikt i mars måned:
 • Hagler: 55
 • Rifler: 36
 • Revolvere: 5
 • Pistoler: 15
 • Kombinasjonsvåpen: 0
 • Maskinpistoler: 0
 • Maskingevær: 0
 • Totalantall amnestivåpen: 111
 • Ammunisjon etc.: 21,35 kg
 • Granater: 0
 • Kniver o.l.: 0
 • I tillegg er 37 hagler, som er lovlig ervervet før 1. oktober 1990, blitt etterregistrert.
nyheter

Politiet i Troms har så langt mottatt 111 våpen og 21 kg ammunisjon i forbindelse med det pågående våpenamnestiet – og vil gjerne ha mer.

– De som har ulovlige våpen kan søke om å få beholde våpenet, søke om å få det registrert for å kunne selge det videre, plombere og beholde våpenet, eller levere det inn til destruksjon, sier Per Øyvind Skogmo, konstituert leder for Forvaltningsenheten ved Troms politidistrikt i et presseskriv.

Mister ikke våpenkortet

Man risikerer ikke straff for ulovlig våpenbesittelse, tilbakekall av våpenkort eller avslag på fremtidige søknader fordi man benytter seg av amnestiet.

– Vi håper de som fortsatt har ulovlige våpen benytter seg av årets amnesti, som varer til og med 31. mai, understreker Skogmo.

Når våpenamnestiet er over, risikerer alle som tas med ulovlige våpen inntil 2 års fengsel. I grove tilfeller er strafferammen 6 år. Har man våpenkort for annet våpen, må man i tillegg påregne at dette tilbakekalles.