De vil at du skal betale mer i skatt, men nekter selv å betale frivillig ekstraskatt

Disse toppolitikerne kjemper for å øke skattene i Norge, men vil selv ikke betale mer individuelt.
nyheter

Nettavisen rapporterte denne uken at fra juni åpnes det for at alle som ønsker kan betale ekstra skatt.

– Jeg kan bekrefte at Finansdepartementet tidligere i år har bedt Skatteetaten etablere en løsning for frivillig innbetaling av ekstraordinær skatt. Ordningen skal være på plass innen utgangen av juni. Dette betyr at personer frivillig kan betale ekstraordinær skatt, selv om det ikke foreligger noe konkret skattekrav mot dem, sa statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til Nettavisen.

Mens både SV, Rødt og Arbeiderpartiet går til valg på å øke skattene, ønsker ingen av toppkandidatene eller stortingsrepresentantene deres fra Troms selv å betale mer skatt. Stortingslønna er i dag 906.928 kroner per år, i tillegg til at representantene får hver sin stortingsleilighet i Oslo.

Dette sier Martin Henriksen:

Martin Henriksen  Foto: Oivind Arvola

Martin Henriksen (Ap) vil ikke støtte regjeringa med ekstra skattekroner.

– Skatt kan ikke baseres på frivillighet. Jeg har ikke tenkt å betale ekstra skatt for å støtte Høyre og Frp-regjeringas politikk så de kan gi enda flere milliarder i skattekutt. Jeg gir heller penger til organisasjoner som Natur og ungdom, AUF, og SOS barnebyer. Dette er bare et valgkamp-stunt fra Frp, sier han og fortsetter:

– Jeg betaler min skatt med glede og jeg mener de som tjener som meg eller mer burde skatte mer. Med Aps skatteforslag vil 3/4 av befolkninga betale like mye eller mindre. Da får vi bedre råd til felles velferd.

Dette sier Torgeir Knag Fylkesnes:

Torgeir Knag Fylkesnes  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

Torgeir Knag Fylkesnes er stortingsrepresentant for SV og kommer ikke til å betale ekstra skatt.

– Nei, dette er ei merkelig ordning. Folk betaler ikke skatt med glede, men med forståelse. Skatt skal ikke være frivillig, men et system og nivå vi blir enig om. Vi mener man skal ha høyere skatt for de med store inntekter og formuer og omfordele til normale inntekter.

Dette er et absurd valgkampstunt fra regjeringa, og jeg regner med at de som har bedt om ordninga selv betaler mer i skatt.

SV har en egen partiskatt. Av all lønn SV-politikere får fra politisk verv, skal de betale 10 % til SV. For Fylkesnes utgjør det nærmere 100.000 kroner.

– Det er en av måtene jeg bidrar på. Det er ikke personlig gavmildhet som skal avgjøre velferden vår, men et felles skattesystem. Jeg er fundamentalt mot ideen om frivillig skatt.

Dette sier Jens Ingvald Olsen:

Jens Ingvald Olsen  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

Tromsø-politiker Jens Ingvald Olsen er førstekandidat til Stortinget for partiet Rødt.

– Jeg betaler allerede en god del i skatt, i tillegg til at jeg bidrar til Rødt og frivillige organisasjoner. Rødt har ikke sagt hvor mye skattene skal øke, men at vi må omlegge skattesystemet slik at de som har store formuer og store inntekter må skatte mye mer. Vanlige folk betaler nok skatt i dag, mens de som tjener mye kan betale mer. Skattesystemet er ikke individuelt, men en felles ordning. Derfor kommer jeg ikke til å betale noen ekstra individuell skatt, sier Olsen.

Dette sier Tove Karoline Knutsen:

Tove Karoline Knutsen  Foto: Trond Sandnes

Tove Karoline Knutsen sitter på Stortinget for Ap. Hun tar ikke gjenvalg, og har ikke tenkt å betale ekstraskatt. Hun mener likevel ordningen kan være fornuftig.

– Jeg har ikke satt meg godt nok inn i ordningen, og hvilke premisser som ligger til grunn. Likevel kan jeg tenke meg at det kan være en grei ordning for noen som har ganske mye å rutte med. Ellers tenker jeg at man skal skattlegge folk etter deres evne. Skatten bør være progressiv. Jeg blir ikke å betale ekstra skatt. Men når jeg ekstra penger gir jeg til gode formål som frivillighet slik som i dag. Blant annet støtter jeg Norsk Folkehjelp og Redd Barna, og andre gode formål, sier hun.

Dette sier Cecilie Myrseth:

Cecilie Myrseth  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

Cecilie Myrseth er fylkesrådsleder i Troms, og Aps førstekandidat til Stortinget. Fylkesrådslederlønna er fastsatt av fylkestinget til 929.765 kroner.

– Jeg vil betale ekstra skatt med glede om vi vinner valget, men ikke på frivillig basis for at regjeringen skal gi skattelette til de som har høyest formue. Skatt skal finansiere skole, helse og samferdsel. Da trenger vi forutsigbare rammer. Frivillighet er ikke det. Jeg ser dette kun som et valgkamp-stunt som bare vil skape mer byråkrati og mer usikkerhet på hvor mye skatt fellesskapet til enhver tid har. Da er det bedre at vi alle skattes etter evne – ikke etter hva vi har lyst til å bidra med, skriver Myrseth på en e-post.