Kommunestyret sier nei til skuterkjøring

Politikerne ønsker ikke å tillate skuterkjøring for næringslivet.

Illustrasjonsbilde  Foto: Tore Skadal

nyheter

Kommunestyret sier nei til en dispensasjonssøknad fra Tour in Lyngenalps som ønsker å bruke skuter for å preparere ski- og hundeløyper i tilknytning til golfbanen på Breivikeide.

Påvirker dyr

SVs Pål Julius Skogholt argumenterte for en restriktiv skuterpolitikk:

– Motorferdsel påvirker dyreliv, dyr og fugl blir stresset. Gir vi nå disposisjon, blir det konflikter og vi vil også få flere søknader. Det hadde vært hyggelig å stemme for, for å kunne utvikle en bedrift. Likevel må vi tenke på helheten, og derfor må vi være restriktiv med å tillate skuterkjøring, sier SVs Pål Julius Skogholt.

Flertallet stemte mot å gi disposisjon, med unntak av Høyre, Frp, Sp og SVs Benjamin Arvola Notkevich.

– Jeg har vokst opp med hundekjøring, og har selv to Alaska huskyer. Derfor stemmer jeg for.

– Har du prøvd å overbevise resten av gruppa om ditt syn i saken?

– Jeg har ikke noen kommentar i saken utover det, sier en ordknapp Notkevich.

Tilrettelegge

Britt Hege Alvarstein i Frp argumenterte for å liberalisere kommunens skuterlinje.

– Vi er to bolker i kommunestyret – de som er for nye næringer og de som er imot.

Moderne skutereer stille. Hundespann lager derimot veldig mye støy og skremmer fugler og dyr. Høyre og Sp fremmer derfor et forslag om å gi bedriften dispensasjon til preparering av løyer på Breivikeidet, sier Alvarstein og fortsetter:

– Vi tilrettelegger allerede i dag for syklister, og vi bør også tilrettelegge for skuter. Dette er ikke snakk om å åpne for villmannskjøring i skogen, men preparering av løyper for næringslivet.

Kritisk

Øyvind Hilmarsen (H) er også kritisk til posisjonens behandling av saken.

– Fagkomiteene bør kunne gi dispensasjon for bruk av skuter. Vi behandler en sak om dispensasjon for denne vinteren i slutten av april. Sesongen er allerede over. Dette er for dårlig.

– Det snakkes om vinterturisme og vekst, men når det kommer til stykket, sier posisjonen nei til disse bedriftene, sier Hilmarsen, og får støtte av Aps Olga Goldfain om at saken behandles altfor sent.

Ønsker seg vekst

Ordfører Kristin Røymo (Ap) lover bedring for reiselivsnæringa fremover.

– Reiselivsnæringa er i næring i vekst. Da kan vi ikke ha ei næring som må basere seg på disposisjoner, men som har klare rammevilkår. Vi må vurdere å ha preparerte skuterløyper, som vil gjøre det bedre for både dyr og for folk. Vi jobber nå med ei reiselivsmelding for å gi klare rammer til reiselivsnæringa, sier Røymo.