Nergård kjøpes opp: – Vil ta selskapet enda et stort steg videre

Norsk Sjømat og Samherji kjøper seg opp til henholdsvis 60,1 og 39,9 prosent eierandel i Nergård.
nyheter

–  Vi ønsker at Nergård AS går fra å være en leverandør av råvarer og halvfabrikata til å i større grad også bli en videreforedler. Da vil mye av fordelingen foregå i Nord-Norge. Vi ser det slik at foredling så nært råvarekilden som mulig er det viktigste grepet for å levere verdens beste produkter. Det blir sentralt her også, sier daglig leder i Norsk Sjømat, Per Magne Grøndahl i et presseskriv.

Norsk Sjømat har hovedbase og flere enn 300 ansatte i Stranda på Sunnmøre. Samherji er ett av Europas ledende fiskeselskaper, og driver i dag to filetfabrikker i Akureyri og i Dalvik.

470 ansatte

Nergård driver med fangst, foredling og salg av sjømat. Selskapet har i overkant av 470 ansatte, og 92 prosent av dem er bosatt i Nord-Norge.

Norsk Sjømat har vært medeier i Nergård siden 2010 og kontrollerte allerede rundt 42 prosent før den nye avtalen. Samherji kom inn på eiersiden i 2014 og kontrollerte 22 prosent.

– Vi er stolte av den veien vi og Nergård har gått sammen. Nå har vi i flere år jobbet sammen med disse to selskapene som tydelig har vist at de har engasjement og vilje til å ta Nergård enda et stort steg videre. Vi ønsker samtidig å bevege oss mer mot andre forretningsområder, sier Arne Stang, som har hatt den kontrollerende posten i Nergård frem til den nye avtalen. 

Tett samarbeid i flere år

Også i Nergård har ledelsen store forventning til fremtiden.

–  Både Norsk Sjømat og Samherji er selskaper vi har hatt godt og tett samarbeid med i mange år nå. Det er selskaper som driver helhjertet og bunnseriøst med utvikling av sjømatprodukter. Det økte fokuset på videreforedling vil være et løft for oss og verdiskapingen vår i Nord-Norge, sier daglig leder i Nergård, Tommy Torvanger i et presseskriv.

Avtalen må fortsatt godkjennes av myndighetene.  Partene ønsker ikke å gå inn i ytterligere detaljer om de økonomiske vilkårene i avtalen på nåværende tidspunkt.