Her er alt leserne lurer på om årets skattemelding

Er du i innspurten med skattemeldingen? Da sitter du kanskje med noen av de samme spørsmålene som disse iTromsø-leserne.

SVARER PÅ LESERNES SPØRSMÅL: Sara Katrine Olsen og Frode Hansen Bergland fra Skatteetaten har sørget for at iTromsø-lesernes mange skattespørsmål er blitt besvart. 

nyheter

Søndag er siste frist for å levere skattemeldingen 2017, og Skatt nord har nå svart på spørsmål fra avisens lesere. Kommunikasjonsrådgiver Sara Katrine Olsen i Skatt nord er imponert over alle spørsmålene som kom inn.

– Det var mange gode spørsmål, og det har vært hektisk å svare på alle sammen, sier Olsen.

Hun synes det var varierte spørsmål i år. En gjenganger er likevel at folk ønsker å få vite hvordan man kan få mer igjen på skatten.

– Vi ønsker at folk skal betale riktig skatt, ikke mest mulig. Det lureste er at folk sjekker fradragsveilederen på Skatteetaten sine nettsider. Da blir det som oftest riktig, sier Olsen.

Hun understreker at skattemeldingen må leveres i løpet av helgen dersom man vil gjøre endringer.

Her er Skatteetatens svar på iTromsø-lesernes spørsmål:

Kjøp og salg av bolig

1. Kjøpte leilighet juli 2016. Skal verdien av den føres opp i post 2.8/4.3.5?

2. Solgte bolig med tap, dvs. 200.000 kroner under takst. Har eid boligen siden 1978. Kan «tapet» føres opp som fradrag?

3. Aksjonær i et firma som ble avviklet i 2016. Bygg og eiendom solgt med tap. Kan min andel som aksjonær, føres som fradrag?

4. Post 3.1.8 gevinst ved salg av aksjer og oppjustert aksjeinntekt, skal denne posten kontrolleres og rettes?

Hilsen Gerd


Svar: Hei Gerd. Når det gjelder leiligheten du kjøpte, er det slik at dersom du bor der selv så er det bare formuesverdien som føres opp i post 4.3.2. Denne skal være oppgitt i salgsprospektet.

Hvis det er en ny leilighet, cirka 25–30 prosent av kostpris/markedsverdi.

Hvis du leier den ut, må det i tillegg fylles ut skjema for utleie RF 1189 og overskuddet føres da i post 2.8.2.

Boligen du har solgt med tap: Dersom du har bodd i boligen selv fram til salget hadde en gevinst ikke vært skattepliktig og da er tapet heller ikke fradragsberettiget. (Tap fremkommer i tilfelle i forhold til kjøpesum, ikke takst).

Ved aksjesalg er det salgssum minus kjøpesum som regnes til gevinst eller tap, ikke hver del av firmaets eiendeler. Et aksjeselskap er et eget skattesubjekt med inntekter/utgifter/gevinst/tap.

Du må kontrollere opplysningene i skattemeldingen dersom du har solgt aksjer. Er det noe som mangler eller er ukjent verdi, så må dette endres.

Hilsen Skatteetaten


Kostfradrag for fisker?

Jeg har lott – har hyrefisker krav på kostfradrag for de døgnene man er på havet? Og på hvilken post føres eventuelt fradraget i skattemeldingen?

Hilsen Per


Svar: Hei Per. Ja, du har krav på fradrag dersom du har minst 130 døgn om bord og har dekket kostutgiftene selv (inngår ikke i fellesutgiftene om bord).

Fradragsretten for ulegitimerte småutgifter er opphevet fra 2016. Og kost gis kun for dokumenterte utgifter.

Hilsen Skatteetaten


Problematisk vedlegg

Hei. Hvordan legger jeg til vedlegg 3.3.1? Gjelder etableringsomkostninger og tinglysing av pantedokumenter.

Jeg har prøvd, men får det ikke til.

Hilsen Kari-Anne


Svar: Hei Karianne. Du fører beløpet i post 3.3.1 som en tilleggspost. Har vi behov for å få posten dokumentert, tar vi kontakt med deg. Du trenger ikke legge med noe vedlegg.

Hilsen Skatteetaten

Sjømannsfradrag

Hei. Jeg har en sønn som var ferdig som maskinistlærling i fjor sommer, og som når går på maritim fagskole. Han var altså bare halve året ute. Han har ikke fått sjømannsfradrag for denne perioden. Han sier at andre i klassen hans, som også var i samme situasjon i fjor, har fått fradraget. Vi har prøvd å lete i lovverket, men uten å bli klokere. Han ringte også Skatteetaten, men fikk ikke noe klart svar. Kan dere hjelpe?

Hilsen Dagrun


Svar: Hei Dagrun. Vilkåret for å få særskilt fradrag for sjøfolk er blant annet at arbeid om bord på skip i fart må være skattyters hovedbeskjeftigelse i den tiden arbeidet pågår, og skattyter må ha arbeidet om bord i til sammen minst 130 dager i inntektsåret. Vi vil anmode dere om å sjekke med rederiet din sønn jobbet for, om vilkårene ovenfor er oppfylt.

Hilsen Skatteetaten


Mer tilbake?

Hei. Jeg er født i 1988 og har et spørsmål angående skatten min. Jeg tjente 18.722 kroner. Rentene jeg har betalt var 15.539 kroner, og jeg fikk sånn rundt 1.000 kroner tilbake på skatten. Stemmer det eller skal jeg ha mer tilbake på skatten?

Hilsen Fredrik


Svar: Hei. Hvis dette er dine totale inntekter og utgifter, vil inntekten din være skattefri. Sannsynligvis har arbeidsgiver ikke trukket mer enn kr 1.000 i skatt, og du kan da heller ikke få igjen mer enn du er trukket.

Hilsen Skatteetaten


Skattepliktig honorar?

Er styreleder i en boligstiftelse og har et honorar på 10.000 per år som jeg har fått opplyst skal være skattefritt. Skatteetaten sier dette er lønn og skal føres i post 2.1.1. Dette medfører vel at jeg betaler skatt på beløpet, noe jeg ikke skal?

Hilsen Roy


Svar: Hei Roy. Hovedregelen er at inntekt over 1.000 kroner er skattepliktig. For å få avklart ditt spørsmål nærmere, ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 800 80 000 eller besøke ditt nærmeste skattekontor.

Hilsen Skatteetaten

Kostnader ved hussalg

Når du har solgt huset ditt i fjor, blir kostnad til det tatt med i skatteoppgjøret automatisk eller kan vi oppføre fradrag?

Hilsen Peter


Svar: Hei Peter. Kostnader ved salg av bolig er kun fradragsberettiget dersom salget er skattepliktig.

Hilsen Skatteetaten


Rentedeling

Lønner det seg å dele på rentene når vi kjøpte oss hus sammen i 2016? Lånet er delt på oss to.

Hilsen Vera


Svar: Hei, samboere skal fordele gjelden og gjeldsrentene som det står i lånepapirene hvis dere har lånet sammen. Dere må da fordele både gjelden og gjeldsrentene etter hvor mange prosent dere eier hver. Sjekk at dere står som samboere i post 1.3.

Hvis dere skriver en kontrakt dere imellom som fordeler lånet annerledes, for eksempel fordi den ene har lav inntekt, kan gjelden og rentene fordeles etter denne kontrakten. Du kan lese mer om fordeling av gjeld på våre nettsider.

Hilsen Skatteetaten


Pendlerfradrag?

Hei, jeg er fra Tromsø og jobber i Hammerfest. Som pendler brukte jeg fly og hurtigruten for å reise fra jobbsted til hjem.

Får jeg fradrag for reisen (fly/båt)? Hvis ja, hvor skal jeg føre et slikt fradrag i selvangivelse i den elektroniske versjonen?

Hilsen Nabin


Svar: Hei Nabin. Du finner alt du trenger å vite om pendling og hvordan du kan føre dette i skattemeldingen i vår veiviser på www.skatteetaten.no/pendler

Hilsen Skatteetaten


Utgifter til advokat

Kan man føre opp store advokatregninger som fradrag? Gjelder en skiftesak.

Hilsen Helene


Svar: Hei, vi trenger noen flere opplysninger for å gi deg et dekkende svar. For å få avklart ditt spørsmål nærmere ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 800 80 000 eller besøke ditt nærmeste skattekontor.

Hilsen Skatteetaten


Refinansiering og vedlikehold

Det gjelder fradrag ved bankbytte og refinansiering, er det fradrag på det? Der er også en post i selvangivelsen som går på nødvendig vedlikehold, hva gjelder det?

Vi har måtte ta drenering på grunn av fukt og mugg i kjeller og skifte vann og kloakkrør på grunn av at de var gamle og tette. Vi måtte også skifte tak, da vi oppdaget snø under det taket som var. Går noe av dette på selvangivelsen?

Hilsen Elin


Svar: Hallo Elin. Ja, det foreligger fradragsrett for utgifter i forbindelse med refinansiering til en lavere rente enn du hadde.

Når det gjelder vedlikeholdsutgifter på bolig, er det bare fradragsrett dersom det er en regnskapsbehandlet bolig.

Hilsen Skatteetaten


Pensjonist med jobb

Jeg blir pensjonist (62) nå i juni. Hvordan vil skatten bli på utbetalingene som jeg tar ut 100 prosent på? Skal jobbe ved siden av.

Hilsen Knut Erik


Svar: Hei, på våre nettsider http://www.skatteetaten.no/skattekort, kan du enkelt gå inn å endre på skattekortet ditt, her må du oppgi hvor mye du har tjent så langt i år – og hvor mye du forventer å tjene resten av året.

Hilsen Skatteetaten


Fond

I forbindelse med et investeringsprosjekt her i Norge har vi hentet hjem noe penger fra Hong Kong (oppgitt i ligning hele tiden siden vi flyttet hjem) som sto i to forskjellige fond. Det ene fondet har helt tydelig gått litt i minus i forhold til det vi har betalt inn, så det får jeg nok fradrag for, men det andre ...

Fond nr. to var en litt annen type der vi betalte inn et avtalt beløp som vi fikk en bonus på, men den bonusen binder pengene (det avtalte beløpet, la oss si 50.000$) til jeg blir 67. Og så betalte vi inn noe penger på toppen i dette fondet som var frie og som vi nå har tatt ut i forbindelse med vårt andre prosjekt.

Problemet er at dette fondet på grunn av bonusen på det første låste beløpet ser ut til å ha gått i pluss, men de pengene vi har tatt ut faktisk også har gått med tap.

Jeg klarer ikke å få fonds manager i HK til å illustrere dette. Hvordan får jeg skatteetaten til å godta det?

Hilsen Trond


Svar: Hei Trond. Vi trenger noen flere opplysninger for å gi deg et dekkende svar. For å få avklart ditt spørsmål nærmere ber vi deg ta kontakt med oss på telefon 800 80 000 eller besøke ditt nærmeste skattekontor.

Hilsen Skatteetaten


Utbetaling

Om jeg har fått igjen penger og min mann har fått baksmell, må jeg vente til oktober før jeg får tilbakebetaling?

Hilsen Elena


Svar: Hei Elena. Vi kan dessverre ikke svare på når du får skatteoppgjøret ditt. Den første oppgjørspuljen kommer i juni og omfatter de fleste lønnstakere og pensjonister som leverer skattemeldingen på nett, i tillegg til de som benytter seg av leveringsfritak.

Deretter blir det løpende skatteoppgjør mellom 2. august og 25. oktober. Disse oppgjørene inkluderer også personlig næringsdrivende og skattytere som har levert skattemeldingen på papir. Leverer du skattemeldingen på papir, får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Hilsen Skatteetaten


Ikke oppført

Jeg kjøpte bolig siste halvdel av 2016. Ligningsverdien på den står ikke på skattemeldingen. Må jeg regne denne ut og føre inn beløpet før levering?

NN


Svar: Hei, hvis du selv bor i boligen er det formuesverdien som føres opp i post 4.3.2. Denne vil normalt være oppgitt i salgsprospektet.

Hvis det er en ny bolig, skal formuesverdien utgjøre 25–30 prosent av boligens kostpris/markedsverdi.

Hvis du leier den ut, må det i tillegg fylles ut skjema for utleie RF 1189.

Hilsen Skatteetaten


Skatt ved utleie av bolig?

Vedrørende utleie av bolig man selv bor i: jeg leier ut til nordlysturister og skiturister i vinterhalvåret. Det er ikke fast, det er cirka 4–7 dager i gjennomsnitt hver gang jeg leier ut. Jeg leier ut hele boligen når den er leid ut, men har lest at hvis man bor i boligen i mer enn halvparten av utleieperioden, så er det skattefritt.

Jeg leide ut for cirka 40.000,- i fjor. Hvis det skal betales skatt, så lurer jeg også på hvordan man skal beregne fradrag og hvilke poster alt dette skal føres på? Står veldig uklart på skatteetaten sine sider og vanskelig å tolke.

Hilsen Jeanette


Svar: Hei Jeanette. Leier du ut hele eller mer enn halvparten av egen bolig for over 20.000 kroner i året er samtlige leieinntekter for hele året skattepliktige. Da dine leieinntekter er over 20.000 kroner, må du sammen med skattemeldingen levere RF-1189 «Utleie mv. av fast eiendom». I skjemaet skal det gis en oversikt over inntekter og utgifter knyttet til utleieforholdet. Netto inntekt føres i skattemeldingen post 2.8.2.

Hilsen Skatteetaten


Deling av fradrag på boliglån

Hei! Jeg lurer på en ting vedrørende boliglån: Vi er i dag gift og har selvsagt 50 prosent hver av boligen, men i dag står jo hele lånet på en av oss. Er det smart å fordele dette, eller bør vi bare la det stå slik at bare en får det?

Vi har jo felles økonomi, men er det noen fordeler ved å dele lånet, eventuelt ulemper ved å ikke dele lånet, slik at begge får 50 prosent av skattefradragene?

Hilsen Christer


Svar: Hei, hvis dere begge har inntekt, og har en høyere nettoinntekt/alminnelig inntekt på minst 100.000 hver, så har det ingen skattemessig betydning å dele på fradraget – da er det bare «rettferdighetshensyn» dere imellom som kommer inn.

Hilsen Skatteetaten


Diett

Hei. Dette gjelder fradrag pkt. 3.2.7. Jeg jobber som selger og er på veien 240 dager i året. Har kun diett (statens satser) ved overnatting (hadde 80 overnatting i 2016). Resten av dagene har jeg ikke noe for diett utbetalt fra arbeidsgiver. Kan jeg kostnadsføre det jeg bruker på mat disse dagene? Er det eventuelt et fast beløp per dag?

Hilsen Odd-Arne


Svar: Hei, kostnader til kost som skyldes fravær i forbindelse med reiser i yrket uten overnatting, er fradragsberettigede så langt de overstiger skattyterens utgifter til kost om han ikke hadde vært på reise, jf. sktl. § 6–1 første ledd. Forutsetningen for fradragsretten er at reisen har påført skattyteren merkostnader fordi det ikke var mulig å innta måltidet på eget arbeidssted (herunder mobilt arbeidssted) eller i kantine, personalrom, spiserom og lignende. Fradraget gis i utgangspunktet bare for dokumenterte kostnader.

Hilsen Skatteetaten


Bolig i utlandet

Hei. Jeg har kjøpt en leilighet på Gran Canaria og lurer på om dette er noe jeg skal føre opp i skattemeldingen og eventuelt hvor? Leiligheten er ikke belånt og jeg betaler eiendomsskatt til Spania.

Hilsen Herdis


Svar: Hei og gratulerer med leilighet! Formuesverdien føres opp i post 4.6.1, og verdien settes til 25–30 prosent av leilighetens kjøpesum.

Hilsen Skatteetaten


Hvorfor skatt?

Jeg har mottatt en foreløpig beregning for 2016 som viser en restskatt kr 532. Formuen er kr 407.328 og pensjonsinntekt en kr 143.356. For 2015 var formuen kr 401.048 og pensjonsinntekten kr 144.898 inklusive renter. Da var det ingen skatt.

Hva er årsaken til at det i år er beregnet en skatt på kr 532?

Hilsen Astrid


Svar: Hei, sannsynligvis er det den nye trinnskatten som gjør at du får skatt på 532 kroner. For å kunne ta stilling til dette er vi avhengig av at du tar nærmere kontakt med oss enten på telefon 80 80 000 eller kommer innom ditt nærmeste skattekontor.

Hilsen Skatteetaten

Skattefradrag for pensjonsinntekt

Under punktet «Generelt» står det følgende: «Skattefradraget settes slik at pensjonister som mottar pensjon på et minstenivå fra folketrygden ikke betaler skatt av pensjonsinntekten.» Hvorfor stemmer ikke dette? Min kone har fått utbetalt 143.356 kroner i pensjon. Hun har bare 753 kroner i renteinntekter og ingen andre inntekter. Hvorfor må hun betale 2.799 kroner i skatt?

Alle er lovet lavere skatt, også pensjonister. Hvorfor er da fradraget for pensjonsinntekt lavere for 2016 enn 2015?

Hilsen Inge


Svar: Hei Inge. I den foreløpige skatteberegningen vil det stå hvilken type skatt du har fått, men jeg vil tro at det er trinnskatten på brutto inntekt som er økningen for deg. Denne er ny og innført fra 2016. Videre er skattefradraget for pensjonister redusert fra 2015 til 2016.

Hvis du vil at vi skal sjekke dette, ta kontakt med oss på telefon 800 80 000 eller komme innom på ditt nærmeste skattekontor.

Hilsen Skatteetaten


Papirversjon?

Er det mulig å få skattemeldingen på papir?

NN


Svar: Hei, hvis du ønsker å reservere deg mot kommunikasjon med det offentlige på nett, må dette gjøres på www.norge.no. Hvis du i tillegg ønsker en papirutgave av skattemeldingen kan dette bestilles på skattekontorene eller ringe oss på 800 800 00.

Hilsen Skatteetaten


Betalte dobbelt

Min stefar flyttet fra min mor i mars 2016. Han flyttet til omsorgsbolig og er svært hjelpetrengende. En uke senere ble han lagt inn på sykehus for så å få korttidsplass. Han betalte dermed både for omsorgsboligen og for korttidsplassen i cirka tre måneder. Er det mulig å få fradrag for utgiftene han hadde på korttidsplassen? Han er nå 76 år. Takk for svar.

Hilsen Merete


Svar: Hei Merete, du kan ikke føre fradrag for betaling av egen husleie på skattemeldingen, selv om den blir dobbel som følge av helsemessige forhold.

Hilsen Skatteetaten


Utgifter som følge av sykdom

Hei, jeg lurer på en ting angående skattemeldingen. Jeg har epilepsi og går på medisiner to ganger for dagen. Jeg bruker også x antall kroner hos legen for kontroll av diverse som følge av denne sykdommen. Før vet jeg at man fikk fradrag for dette, men jeg hører at nå er det ikke er slik lenger? Hvis dette ikke stemmer, hvordan fører man da opp utgiftene og i hvilken post?

Hilsen Rune


Svar: Hei Rune. Reglene om særfradrag for store sykdomsutgifter ble opphevet fra og med inntektsåret 2012. Det betyr at du kun kan kreve særfradrag for sykdomsutgifter dersom du har fått særfradrag både for 2010 og 2011. Les mer om særfradrag her.

Hilsen Skatteetaten


Fradrag for medisiner?

Grunnet alvorlig sykdom (kronisk tarmsykdom) mottar jeg AAP (Arbeidsavklaringspenger). Jeg har noen spørsmål i forhold til ekstra utgifter jeg har som kommer på grunn av sykdommen. Jeg bruker medisiner fast både morgen og kveld, samt ved behov. Da jeg ikke har disse på noen form for blåresept koster de meg bra med penger i løpet av et år. Er det slik at med kvitteringer og skriv fra legen om at det er nødvendig å gå på slike smertestillende, så ville jeg kunne få fradrag på skatten?

Har også ekstra utgifter i forhold til mat og klær. Har Ileostomi (utlagt tynntarm), og vekten min går opp og ned som en jojo noe som igjen gjør at jeg ofte kjøper nye klær.

Hilsen Vegard


Svar: Hei Vegard. Reglene om særfradrag for store sykdomsutgifter ble opphevet fra og med inntektsåret 2012. Det betyr at du kun kan kreve særfradrag for sykdomsutgifter dersom du har fått særfradrag både for 2010 og 2011. Les mer om særfradrag her.

Hilsen Skatteetaten


Salg av morens bolig

1. Jeg ble AFP-pensjonist fra oktober 2016. Skal jeg endre noe annet i skattemeldingen enn fastlønn 2.1.1? (Ulikt tall i skattemelding og lønnsoppgave.)

2. Jeg og min søster er verger for min mor som kom på sykehjem i 2016, og fikk fast plass fra september 2016. Forut for sykehjemmet bodde hun i egen leilighet i nær 40 år. Hennes leilighet ble solgt i november 2016, og fortjenesten av salget ble delt mellom oss to søstre. Hvordan føres dette i skattemeldingen?

Hilsen Rigmor


Svar: Hei Rigmor. Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen din, må du korrigere opplysningene og levere skattemeldingen elektronisk innen fristen.

Når det gjelder spørsmål om din mors leilighet har vi dessverre ikke tilstrekkelig med opplysninger for å kunne hjelpe deg. Hvis du vil at vi skal sjekke dette, ta kontakt med oss på telefon 800 80 000 eller du kan komme innom på ditt nærmeste skattekontor.

Hilsen Skatteetaten