Mindre arbeidsledighet blant ungdom i Troms

Arbeidsledigheten i Troms er ved utgangen av april på 2 prosent. Det er blant de yngste nedgangen er størst.

Kun 2 prosent ledighet: Det er 1.765 registrerte arbeidsledige personer i Troms per april-tallene til NAV. Foto: Ronald Johansen 

nyheter

Det er nå 1.765 helt arbeidsledige personer i Troms. Det utgjør en ledighet på 2 prosent, og er en nedgang på 7 prosent, eller 124 personer sammenlignet med april i fjor.

Ledigheten for landet ligger på 2,8 prosent melder NAV.

Mange næringer med nedgang i ledigheten

Ledigheten innen Butikk- og salgsarbeid, Kontorarbeid, Reiseliv og transport, Barne- og ungdomsarbeid er redusert betydelig i forhold til april i fjor.

– Utviklingen er gledelig, men det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i en rekke næringer, sier fungerende fylkesdirektør i NAV Troms, Bente Ødegaard. For eksempel er det veldig stor etterspørsel etter fagarbeidere innenfor Bygg- og anlegg og helsefagarbeidere. Dette burde gi ungdom en pekepinn på yrkesvalg som gir sikre framtidsutsikter på arbeidsmarkedet, sier Ødegaard.

God tilgang på stillinger

Det er registrert 934 utlyste stillinger i Troms. Av disse er 306 innen Helse, pleie og omsorg og 131 innen Undervisning.

Av de ledige var det i samme periode registrert 150 helsearbeidere og 45 med undervisningskompetanse. Mange av de ledige stillingene innen Helse, pleie og omsorg er ferievikariat.

Lavest og høyest ledighet

Lavest ledighet har Bardu (0,9 %), Storfjord (1,1 %), Målselv (1,5 %). Den høyeste ledigheten finner vi i Kvænangen (4 %) og Ibestad (3,9 %).