Nå skal flere av kommunens helse- og omsorgsansatte tilbys heltidsstillinger

Tromsø kommune har inngått en avtale med fagforeningen for å tilby ansatte i helse- og omsorgstjenesten høyere stillingsprosenter.

FORNØYD: Gunhild Johansen (SV), Ingrid Lettrem Olsen i HTV Fagforbundet, seksjonsleder for sykehjem, Margrethe Kristiansen og SV-nestleder Kirsti Bergstø. Foto: Martin Lægland 

nyheter

Avtalen går ut på å tilby ansatte mulighet til å jobbe flere og lengre helgevakter, for økonomisk kompensasjon og høyere stillingsprosent. De ansatte vil kunne velge mellom enten å jobbe flere helger, eller lengre helgevakter.