– Det gir oss mulighet til å øke studentvelferden

Studentsamskipnaden leverte overskudd i 2016.

FORNØYD: Hans Petter Kvaal, administrerende direktør i studentsamskipnaden, er svært fornøyd med resultatet for 2016.  Foto: Knut-Eirik Lindblad

nyheter

– Resultatet gir oss mulighet til å øke studentvelferden ytterligere, sier styreleder Johannes Utvåg, i en pressemelding.

Studentsamskipnaden hadde i 2016 et overskudd på 32 millioner kroner.

Til høsten åpner 240 nye studentboliger i Dramsvegen og nye Kraft sportssenter. Det planlegges også bygging av flere studentboliger.

Administrerende direktør, Hans Petter Kvaal, sier seg fornøyd med resultatet.

– Jeg er svært fornøyd med resultatet. Spesielt fordi det kommer i en tid hvor bedriften har gjennomgått store forandringer gjennom flere fusjoner, omorganisering, og store investeringer i byggeprosjekter.