Disse stedene får 4G-dekning

I løpet av de neste tre månedene vil Telenor kunne tilby disse stedene 4G-dekning.

UTBYGGING: Telenor bygger ut 4G-dekningen i Tromsø.  Foto: Ronald Johansen

nyheter

Grunnen er at Telenor gjennomfører en omfattende utbygging og oppdatering av mobilnettet.

– Per i dag har 97,6 prosent av Norges befolkning 4G-dekning fra Telenor, og vi bygger ut mobilnettet raskere enn vi tidligere har estimert. Innen utgangen av året skal 99,8 prosent i landet ha fått 4G, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i en pressemelding.

Disse mobilstasjonene i Tromsø vil bli bygget ut:

• Mobilstasjonen Ropnes vil gi 4G-dekning til tettstedet Kaldfjord og boligområdet øst, Ropnes og Kjosen.

• Tromsø TØ mobilstasjon vil dekke Søndrehavn, Sørjeteen, Polaria og Tromsø sentrum sør, og Kirkegata 1 mobilstasjon vil dekke Roald Amundsens plass og kaigata fra Kirkegata og nordover.

• Mobilstasjonen Alfheim stadion vil gi 4G-dekning til nordre del av boligområdet Alfheim og Alfheim stadion.

• Tussøy mobilstasjon vil dekke Bø, Vasstrand, Kattfjorden, Tussøy og Sandneshamn. I tillegg vil den gi 4G-dekning til Tussøy og deler av fylkesvei 862 fra Otervika til Rørvikneset.

• Mobilstasjonen Eidkjosen vil gi 4G-dekning til nordre og søndre del av Eidkjosen og Eidkjosen sentrum.

• Nerstranda mobilstasjon vil gi 4G-dekning til Prostneset, Strandtorget og Nerstranda kjøpesenter.

• Mobilstasjonen Skarsfjord TVO vil dekke Reinsvoll, nordover fylkesvei 66 og sørover til Austerbotn, Skarsfjord, Skarsfjorden, Skogøya og Sørkjosen.