Nå kan du snart pumpe bensin her

ST1 Norge AS får igangsettingstillatelse fra kommunen til selvbetjent anlegg for salg av bensin og diesel på Strandveien 144, ved Coop Extra.
nyheter

I vedtaket stilles det som vilkår at forskrift om håndtering av farlig stoff, og tilhørende temaveiledning om omtapping av farlig stoff, samt brann- og eksplosjonsvernloven forutsettes oppfylt fullt ut.

LES OGSÅ: Godkjenner ny bensinstasjon (for abonnenter)

Tromsø Brann og redning ber også om dokumentasjon i forbindelse med omtapping av farlig stoff.