Politiadvokaten om LO-saken: – Det var en Uforbeholden tilståelse

Politiadvokaten anbefaler tilståelsesdom i LO-saken.

Pressekonferanse ved politihuset i Tromsø klokken 22.30  Foto: Martin Lægland Ellingsen

nyheter

I februar i år måtte leder av LO Tromsø, Ronny Johansen, gå etter at det ble kjent at han ikke kunne gjøre rede for 277.000 kroner. Pengebeløpet ble tilbakebetalt av den tidligere lederen.

Foreslår tilståelsesdom

2. mai avsluttet politiet sin etterforskning, og i dag sender politiadvokat Stine Melby Sørensen saken videre til statsadvokaten.

– Jeg sender saken over til statsadvokaten, og foreslår den oversendt til Nord-Troms tingrett som en tilståelsesdom, sier Sørensen.

Uforbeholden tilståelse

Ifølge Sørensen var tilståelsen forbeholden, og politiet så seg derfor nødt til å etterforske saken.

–Han tilbakebetalte beløpet og i det er det grunn til å erkjenne uberettiget bruk av pengene. Det var en uforbeholden tilståelse, men den er der og saken vil derfor kunne gå som tilståelsesdom, sier politiadvokaten.

LES OGSÅ: Fikk ikke se regnskapet de fire siste årene (for abonnenter)

Grovt underslag

Strafferammen for grovt underslag er seks år.

– Statsadvokaten vil ta stilling til straffeutmåling, men i slike saker ligger det i utgangspunktet på et halvt år. Tilståelsen vil jo også gi fradrag, sier Sørensen.