Her er planene for 9 etasjer høy sentrumsblokk

Dersom politikerne vedtar planene for Vestregata 20–22 håper utbygger JM Hansen Eiendom å starte salget av boliger til høsten. Nå får politikerne nye illustrasjoner å ta stilling til.
nyheter

I april ba politikerne i Byutviklingskomiteen utbygger lage nye illustrasjoner som viste boligblokka i Vestregata fra nye vinkler.

Vedtatt i formannskapet

– Da vi presenterte planene våre for byutviklingskomiteen før påske ble det etterspurt flere illustrasjoner. De ønsket å se bygget fra ulike perspektiver i byen, og illustrasjonene viser at bygget er godt integrert i omgivelsene sier daglig leder Andreas Arild i JM Hansen Eiendom.

De nye illustrasjonene som er utarbeidet av AT Plan og Arkitektur viser boligblokka på ni etasjer sett fra ulike ståsteder rundt om i byen.

I august 2016 vedtok formannskapet at planen skulle legges ut til offentlig ettersyn. Naboer og andre berørte hadde merknader til planene, blant annet til høyden. Utbygger mener de har tatt hensynet til innvendingene.

– Innsigelsene fra Fylkesmannen er avklart når det gjelder trygg skolevei og barn og unges interesser. Det er forbedret i det nye planforslaget som kommer til politisk behandling i mai, sier Arild.

Salg av boliger

Dersom planene blir vedtatt håper han salget av boliger kan starte i 2017.

– Da vil vi kunne sette i gang med salg av boliger til høsten. Vi må ha solgt en viss andel boliger før vi starter byggingen.

Andreas Arild er klar på hva som kan bli utfallet dersom politikerne vender tommelen ned.

– Dersom resultatet av den politiske behandlingen blir negativ, blir prosjektet utsatt på ubestemt tid og i verste fall blir det ikke noe av i det hele tatt. Det vil være synd for kvartalet og sentrum, avslutter han.