Røstbakkendrapet:

– Husker ikke om Uteng prøvde å forsvare seg selv

Aktoratet mener skader på kroppen på avdøde beviser at Uteng prøvde å forsvare seg selv.

UTSPØRRING: Aktor Tor Børge Nordmo og forsvarer Hans Olav Bytingsvik. 

nyheter

Aktor Tor Børge Nordmo startet sin utspørring av tiltalte med å prøve å få klarlagt hva slags forhold han og Uteng hadde på drapsdagen.

– Jeg syns det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Jeg personlig føler det ikke var slutt, sa tiltalte.

– Skulle ønske jeg hadde et godt svar

Videre i utspørringen, kom aktor inn på selve drapshandlingen. En av de sentrale punktene han ønsket svar på, var hvorfor Uteng ble stukket 22 ganger.

– Hvorfor stakk du henne flere enn en gang? spurte aktor

– Det er et godt spørsmål. Jeg skulle ønske jeg hadde et godt svar, men det har jeg ikke.

– Stakk du henne mens hun lå?

– Nei.

– Sterk kvinne

Aktor refererte da videre til avhør som ble gjort av tiltalte etter hendelsen. Der skal han blitt spurt om Uteng prøvde å beskytte seg selv, da svarte han nei.

Kanskje jeg sa det fordi jeg ikke husket, så jeg visste ikke hva jeg skulle si, sa han.

Aktor meddelte at Uteng hadde flere stikkskader på armen.

– Hvordan kunne dette skjedd uten at hun beskyttet seg selv?

– Hun var en sterk kvinne. Om hun forsvarte seg eller ikke, så husker jeg ikke, svarte tiltalte på aktors spørsmål.

På forsvarers, Hans Olav Bytingsvik, spørsmål om Uteng tidligere hadde brukt kniv, nikket han.

– Er dette noe du ikke vil snakke om, spurte forsvareren.

– Jeg syns det blir helt feil å sitte her å si noe om henne her, når det var jeg som tok hennes liv.