Brage Larsen Sollund (Ap):

– Vi bør vurdere flere, mindre barnehager

Brage Larsen Sollund (Ap) mener mindre barnehager må vurderes for å gi foreldre reell mulighet til å la bilen stå i hverdagen.

FLERE SMÅ: Brage Larsen Sollund (Ap) besøkte i fjor Mortensnes barnehage da alle rettighetsbarn hadde fått barnehageplass i kommunen. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Barnehagebehovsplanen for 2017-2020 viser at antallet barnehagebarn vil øke. Dekningsgraden er høy allerede.

I 2015 var den på 91 prosent for barn i alderen 1-2 år. For de eldste barna var den på hele 99,5 prosent.

Nye beregninger viser at det vil være behov for en fire nye barnehager; to på fastlandet, en på sørlige del av Tromsøya og en sentralt på Kvaløya.

Barnehage der du bor

Arbeiderpartiets gruppeleder, Brage Larsen Sollund, mener det kan være fornuftig å se barnehagebehovet i lys av det nye bomregimet som skal innføres. Målet i en framtidig bymiljøavtale er å sette i gang tiltak for at befolkningsøkningen ikke skal gi større personbiltrafikk.

– Folk skal få barnehage der de bor. Når man innfører Tenk Tromsø med et mål om at vekst i persontrafikken skal tas av myke trafikanter og kollektivtransport, må man tilrettelegge for at liv kan leves på den måten, poengterer Sollund.

Han viser til at det er så å si tverrpolitisk enighet i bompengesaken.

– Da må vi kunne gjøre det samme i barnehagesaken, slik at det blir sammenheng i politikken, ved at man får mulighet til å ha barnehager nært hjemmet. Noe vi bør se er på befolkningsframskrivinger i de forskjellige bydelene. Kanskje man må bygge ut mindre barnehager for å få kortere reiseavstand til familier, sier Sollund.

Vil ikke bruke bompenger

Ap-politikeren viser til at det er normalt med nærskole.

– Hvorfor klarer vi det ikke med barnehager? I lang tid har vi i Tromsø hatt barnehagemangel. Nå har vi god dekning og folk har andre forventninger. Dersom vi forventer at folk skal begynne å gå, sykle og ta buss mer, må vi kunne forvente en politikk som gjør det mulig.

– Kan det være aktuelt å bruke bompenger for å finansiere en slik barnehagestruktur?

– Bompengene skal allerede finansiere skolevei og infrastruktur. Barnehagene bør finansieres over skatteseddelen, selv om nærbarnehager kan gjøre behovet for bil mindre, sier Sollund.

– Bør være offentlige

Samarbeidserklæringen til Ap, SV og Rødt slår fast at framtidige barnehager i Tromsø skal bygges og drives av kommunen eller være ideelle.

– Det mest rasjonelle er å bygge kommunale, store barnehager. Kostnaden per plass ville gått ned og vi ville overført mindre til de andre barnehagene, sier Sollund.

– Er det bra å gi private barnehager mindre penger?

– De bør få dekket den relle kostnaden ved å drive barnehagen. Problemet er at overføringen beregnes ut fra hva det koster å drive kommunale barnehager. I distriktet, med få barn, er det dyrere å drive barnehage. Dermed er besparelsen ved å legge ned i distriktet stor når det spares på lavere overføringer og generelle driftskostnader. Et slikt press for å legge ned bør vi ikke ha, sier Sollund.