Kunstforeningsbygget:

Praktbygget råtner på rot - nå ber de kommunen overta det

Ledelsen i Tromsø kunstforening ber kommunen overta det formelle eierskapet og ansvaret for foreningens lokaler.

PRAKTBYGG: Kunstforeningsbygget i Sørbyen er pent utenpå, men innendørs har bygget store fuktskader. 

nyheter

Det gule praktbygget i Museegata 2 er vakkert på yttersiden, men innvendig er det ikke fult så pent.

I kjelleren og i første etasje er det konstatert så store vannskader at deler av bygget er helt ubrukelig.

Råtner på rot

– Man må kunne si at bygget råtner på rot – og at prosessen med å få utbedret forholdene har stoppet opp, sier styreleder i Tromsø kunstforening, Odd Arne Thunberg.

Han håper at det skal være mulig å få hjelp fra kommunen med å pusse opp bygget.

BER OM HJELP: Styreleder i Tromsø kunstforening, Odd Arne Thunberg (til venstre) og intendent Leif Magne Tangen ber kommunen om oppussingshjelp. Foto: Christer Pedersen 

 

Må pusse opp for millioner

– Vi har tidligere blitt tildelt midler fra andre myndigheter og stiftelser til å utbedre de verste skadene, men vi er avhengige av støtte til å få gjennomført utvendig drenering rundt bygget, sier Thunberg.

Disse pengene har ikke kunstforeningen – og ber nå om hjelp fra kommunen.

– Eneste løsningen som vi ser det er at kommunen formelt overtar bygget og setter det i stand, sier Thunberg.

POLITISK BEHANDLING: Politikerne i formannskapet behandlet saken om oppussingsbehov i Kunstforeningen i sitt møte tirsdag etter initiativ fra Jarle Heitmann (til høyre). Her sammen med varaordfører Jarle Aarbakke. Foto: Christer Pedersen 

 

Politisk initiativ

I tirsdagens formannskapsmøte var statusen på museumsbygget i Sørbyen oppe til drøfting.

Arbeiderpartiets Jarle Heitmann hadde bett administrasjonssjefen om en redegjørelse for stoda til det 113 år gamle bygget.

– Det er et signalbygg som er viktig for byens befolkning. Finnes det et overslag over hvor mye det vil koste å sette det i tilstrekkelig stand, sier Heitman.

FULGTE DEBATTEN: Leif Magne Tangen (til venstre) og Odd Arne Thunberg fra Tromsø kunstforening fulgte debatten i formannskapet. Foto: Christer Pedersen 

 

Ikke beregnet kostnad

Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg sier at noe slikt ikke finnes.

Dessuten så vil det være vanskelig å skaffe et slikt til veie all den tid at bygget ikke eies av kommunen.

– Det er en stiftelse som eier bygget, og kommunen har ikke formelt eierskap, sier hun.

Det vil heller ikke være mulig for kommunen å gi direkte investeringsstøtte til oppussing av bygget, sier avdelingsdirektør Bjarte Kristoffersen.

Må oppløse stiftelse

– Vi kan ikke bruke investeringsmidler ettersom bygget ikke blir regnet som et aktiva i vårt balanseregnskap, sier han.

Eneste måten å få anledning til å gå inn med investeringsmidler er å oppløse stiftelsen som eier bygget, for så å overta eiendelene.

Det er løsningen ledelsen i kunstforeningen helst ser for seg.

Ifølge intendent Leif Magne Tangen finnes det ikke penger i dagens system som engang er i nærheten av å kunne betjene kostnadene ved en oppussing.

Pengelens

– Vi har vært sulteforet med bevilgningen helt siden starten av kunstforeningen, i år får vi 241.000 kroner i driftsstøtte, sier han.

Det strekker seg ikke langt når behovet for oppussing er langt større.

Svært forsiktige estimater tilsier oppussingskostnader på titalls millioner kroner.

Tangen er likevel fornøyd med at saken nå er oppe til politisk behandling.

– Det er bra at det er bevegelse i det politiske miljøet, og at saken er oppe til diskusjon, sier han til iTromsø.

Ber om sak til behandling

Styret i stiftelsen og i kunstforeningen bes nå ta initiativ overfor kommunen der man foreslår en løsning på e økonomiske og bygningsmessige problemene.

– Vi ser en kommunal overtakelse av bygget som eneste løsning, sier Odd Arne Thunberg.