Reagerer på planene i Tromsdalen: - Flere blokker vil fremstå som «monstrøse murer» foran flere hus

En beboer regarer på at prosjektet vil ødelegge utsikt. lysforhold og livskvalitet for mange.
nyheter

– Første utkast til byggeplan for blokkbebyggelsen i området er helt uakseptabelt. Bygget er altfor høyt, for tett og massivt. Flere blokker er til og med plassert på tvers og vil fremstå som monstrøse murer foran flere hus, skriver en beboer i en merknad til planene for boliger på den gamle TIRB-tomta og utvidelse av Pyramiden.

Beboeren mener prosjektet vil ødelegge utsikt, lysforhold og livskvalitet for mange, og vil også bety stort verditap for boligene.

I merknaden viser det til at Tromsø er en turistby som utmerker seg ved sin egenart med mange forholdsvis lave bygninger og mye småhusbebyggelse. Og uansett hvor man ferdes ser man hav og fjell.

– Vil man virkelig ødelegge disse kvalitetene. Vi ønsker et nytt utspill, med lavere og ikke så tette, massive bygninger, som passer bedre til området, som tar hensyn til oss som bor her og de som fremover skal bor her, og turistene, heter det i merknaden.