Vil vente på UD for å svare på lovligheten rundt Israel-boikotten

Avventer UDs redegjørelse.

Fylkesmannen i Troms, Bård Pedersen  Foto: Tom Benjaminsen

nyheter

Høyre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti vil ha avklart hvorvidt vedtaket om boikott av israelske varer er lovlig.

Fylkesmannen har svart på behandling av lovlighetsklagen, og sier de vil legge til grunn at saken ligger klar til formell behandling hos dem basert på de oversendte dokumentene, men at de samtidig er kjent med at spørsmålet hvorvidt det aktuelle vedtaket er i tråd med Norges folkerettslige forpliktelse, er til vurdering i Utenriksdepartementet.

Fylkesmannen ønsker derfor å avvente UDs redegjørelse i saken før det tas stilling til vedtakets lovlighet.