Naboene reagerer på byggeplanene: – Skissene virker brutale

  Foto: ESAadmin

nyheter

– Vi vil få et digert bygg rett foran våre vinduer, som vil stenge for all utsikt, sol, luft og lys. Det blir rett og slett en betongkoloss foran oss. Det skriver en grunneier i Møllerveien i en merknad til kommunen til de syv planlagte boligblokkene på TIRB-tomta ved Pyramiden.

I merknaden reageres det på blokkhøyden, som estimeres til 33 meter, 20–30 meter fra grunneieren. Også adkomstveien og antall blokker kommenteres.

Brutale skisser

– Planene slik de er presentert i form av tilsendte skisser virker for oss brutale, skriver en nabo til boligplanene på TIRB-tomta.

I merknaden sendt til kommunen vises det til høyden, som det største problemet, og at blokker plassert på tvers hindre utsikt. Også innsyn, barnehage inntil eiendommen og verditap påpekes.

– Er det ønskelig med høyblokker midt mellom brua, Ishavskatedralen og Fjellheisen, i et område der slike bygg ikke er til stede i dag?, skriver naboen.