Vil sjekke leireskredfare før disse boligene bygges

Før man går i gang med bygging av Forsøket boliger, så bør man avklare faren for kvikkleireskred.

FORSØKET: Slik ser planene for byggeprosjektet ut. 

nyheter

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har innsigelse til planen for Forsøket boliger.

– NVE mener at det foreliggende planmaterialet ikke gir tilstrekkelig avklaring av faren for mulig kvikkleireskred i eller utenfor planområdet, og fremmer derfor innsigelse til planen. Vi mener at det er grunnlag for innsigelse inntil en grundigere geoteknisk vurdering av området foreligger, heter det i et brev til Fylkesmannen.