Forsvarsbygg starter miljøsanering av skytebane

Til høsten starter Forsvarsbygg ryddingen av miljøgiftige tungmetaller etter fler tiår med skyting i Kjoselvdalen. Flere tusen tonn masser skal fjernes, og bygninger rives.

RYDDER ETTER SEG: Forsvaret har brukt skytebanen i Kjoselvdalen siden 1950-60-tallet. Nå skal skytebaneanlegget rives og jordmasser saneres. Foto: Forsvarsbygg/Skifte eiendom 

nyheter

– Vi skal rive bygningsmassen og miljøsanere 200-metersbanen. Arbeidet starter i august/september og vi regner med at det tar åtte til ti uker, sier prosjektleder for miljøsanering av skyte- og øvingsfelt, Harry Hellebust, i Skifte Eiendom.

I dårlig stand

Totalbudsjettet er på 15 millioner kroner. For et par år siden ville Forsvarsbygg/Skifte Eiendom kvitte seg med skytebanen, som var taksert til null kroner.

Kommunen takket nei til kjøp, og nå tar Forsvarsbygg selv regningen med oppryddingen etter seg.

– Bygningene, som er fra 1950-60-tallet, er i så dårlig stand at det beste er å rive. Det dreier seg om det gamle standplassanlegget for 200-metersbanen, skiveanlegget og lagerskur ved parkeringsplassen, forklarer Hellebust.

Deponering av masser

Rundt 2.300 kubikk masse skal fjernes, tilsvarende rundt 3.500 tonn. Forsvarsbygg har avtale med Perpetuum om deponering av forurensede masser.

– Massene som skal saneres gjelder baneløpet med enkeltskiver, og målskivevollen som skal ryddes for blyforurensning, i tillegg til noen mindre områder med enkeltskiver.

Ifølge Hellebust har skytefeltet stort sett samme forurensningsgrad som de fleste andre skytebaner som Forsvarsbygg rydder etter forsvarets skyteaktivitet.

– Vi har i tillegg kontroll på forurensningssituasjon og det er ingen akutt fare for spredning av miljøgifter, sier han.

Alt av masser blir levert til Perpetuum. I utgangspunktet skal det ikke tilføres nye masser som erstatning for de gamle.

– Vi må se hvordan terrenget blir. Ved tilføring av nye masser er det en fare for at det kommer inn nye uønskede arter.

Ønsker å selge

Det er ikke avklart hva som skjer med eiendommen etter miljøsaneringen.

– Det blir en eller annen form for salg. Kommunen sa tidligere nei til kjøp, men Tromsø Skytterlag har vært i kontakt med oss med tanke på kjøp, sier Hellebust.

Hvem som skal betale regningen for miljøsaneringen av skytebanen som Tromsø Skytterlag bruker, er ikke klart. Kommunen fraskriver seg ansvar.

Ny skytebane

– Det er mange private grunneiere, kommunen eier ikke grunn, vi er bare reguleringsmyndighet, sier kommunestyrerepresentant Jarle Heitmann (Ap).

Reguleringsplanarbeidet for den nye skytebanen i Kjoselvdalen begynner å nærme seg slutten.

– Merknadsbehandlingen er i sluttfasen og saken kommer til byutviklingskomiteen i juni, før den skal til kommunestyret. Jeg vet ikke om det er aktuelt med miljøsanering nå, det er ikke planlagt, sier Heitmann.