Hurtigruten anker havnedommen

Hurtigruten anker Hålogaland lagmannsretts dom som frifant Bodø havn.

ANKER: Hurtigruten anker dommen fra lagmannsretten. FOTO: Lars Åke Andersen 

nyheter

Dommen, som omhandler det Hurtigruten mener er ulovlig prising av hurtigruteanløpene, ble satt 4. april i år. Nå anker Hurtigruten dommen.

Havnen tar betalt for 48 timer kaileie hvert døgn. Hurtigruten mener dette er feil ettersom båtene kun ligger til kai fire timer i døgnet.

– Lagmannsrettens dom inneholder flere alvorlige feil og gir vidtrekkende negative konsekvenser om den blir stående. Vi mener sakens prinsipielle sider egner seg godt for Høyesteretts vurderinger, og anker derfor saken, sier prosjektleder Stein Lillebo i Hurtigruten AS i en pressemelding.

Hålogaland lagmannsrett snudde dommen fra Salten tingrett hvor Bodø havn først ble dømt for å ha misbrukt sin myndighet gjennom å kreve urimelige priser ovenfor Hurtigruten.

– Dette handler om hvor langt offentlige foretak, med tilnærmet monopol på kritiske tjenester, kan tvinge prisene opp overfor kundene. Det handler om usaklig forskjellsbehandling, myndighetsmisbruk og hvor langt offentlige havner kan gå i sitt samarbeid med andre havner for å holde prisene høye, og unngå konkurranse, sier Lillebo.

I anken ber Hurtigruten Høyesterett vurdere prinsipielle spørsmål for å sikre et forutsigbart system der havnelovens intensjon oppfylles.

– Lagmannsrettens dom vil få store konsekvenser for hele næringen. Den gir havnene tilnærmet full frihet til konkurransebegrensende prissamarbeid, usaklig forskjellsbehandling og vilkårlig prisfastsettelse i strid med god forvaltningsskikk. Det kan ikke Hurtigruten, eller norsk maritim næring, akseptere, sier Lillebo.

I pressemeldingen viser også Hurtigruten til NHO som støtter anken.

– Dommen betyr i realiteten at havnene kan samarbeide om å utestenge noen rederier fra prisforhandlinger. Skip med faste anløpshavner blir tvunget til å akseptere priser diktert av havnene. Dette kan sjøtransporten vanskelig leve med, sier administrerende direktør Frode Sund i NHO Sjøfart.