Tromsø får 10 millioner kroner ekstra til kollektivtrafikken

I regjeringens reviderte statsbudsjett gis Tromsø 10 millioner kroner i ekstra tilskudd øremerket kollektivtrafikken.
nyheter

I budsjettforliket mellom regjeringen og samarbeidspartiene ble den økonomiske rammen for belønningsordningen for kollektivtransport økt med 425 millioner kroner til totalt over 1.3 milliarder.

Målet med ordningen er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse i storbyområdene.

I statsbudsjettet var det lagt opp til at Tromsø får 64,5 millioner kroner av disse midlene. Nå tildeler regjeringen 10 millioner kroner ekstra.

– Enklere hverdagslogistikk

Formannskapsmedlem Erlend Svardal Bøe (H) er godt fornøyd med ekstratilskuddet.

– Disse midlene kan bidra til å gjøre hverdagslogistikken til å gå enklere opp for folk, og det er det Høyres satsing på kollektiv i bunn og grunn handler om. Med ekstra penger, kan man prioritere nye bussholdeplasser, hyppigere avganger og billigere billetter, sier han.

Bøe mener imidlertid det er for tidlig å si noe konkret om hva midlene skal gå til av tiltak.

– Det må vi ha en diskusjon på. Vi har en lang liste over kollektivtiltak vi burde få på plass, inkludert nye bussholdeplasser, flere avganger og lavere billettpriser, sier han.

Erlend Svardal Bøe (H)  Foto: Tom Benjaminsen / iTromsø

 

221 millioner på tre år

Tromsø kommune fikk i perioden 2005–2013 31,6 millioner kroner som en del av ordningen. Fra 2014 til 2017, med ekstra tilskuddet inkludert, er beløpet 221 millioner kroner.

– Dette vet vi at gir effekt. Med fjorårets tilskudd fikk vi på plass 250 flere avganger og billigere billetter, forklarer Bøe.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for kollektivtrafikken, men har i dag en samarbeidsavtale med kommunen.

– Pengene går til fylkeskommunen, med forbehold om at pengene skal tilbakeføres til Tromsø i form av tiltak, sier Bøe.

Også Ragni Ramberg (Ap), leder for byutviklingskomiteen og leder i styringsgruppen for Tenk Tromsø-prosjektet, mener bevilgningen kommer godt med.

– alle ekstratilskudd til kollektivtrafikken er sårt tiltrengt. Det er lurt av regjeringen å belønne kommuner som satser på kollektiv, da det er vårt sikreste kort dersom vi skal ha sjans til å nå klimamålene, sier hun.