Går inn for 455 nye boliger rett ved friluftsområde

UNNs plan om 455 nye boenheter og 124 eksisterende boenheter på Åsgårdeiendommen skal opp til ny behandling i byutviklingskomiteen torsdag.

STORT BOLIGFELT: Åsgårdmarka er planlagt å ligge på oversiden av Åsgårdveien og der vil det kunne bygges mange nye boliger.   Foto: Marius Fiskum

  Foto: Google

nyheter

Kommunestyret utsatte behandlingen i august i fjor med krav om nærmere avklaring av arealbruk i området.

– Planforslaget anses tilfredsstillende løst med en kompakt boligbebyggelse og et stort antall boenheter, hvor det tas hensyn til natur- og kulturlandskapet. Tromsømarkas grenser beholdes uendret.