Reindriften får ankesak behandlet i Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har avgjort at anken til Reinøy Reinbeitedistrikt etter dommen i lagmannsretten kommer opp i Høyesterett. Dermed blir det en ny rettsrunde om Langsundforbindelsen etter at Troms fylkeskommune vant fram i lagmannsretten.

TIL HØYESTERETT: Advokat Knut Helge Hurum anket lagmannsrettens dom til Høyesterett etter at reindriften tapte mot Troms fylkeskommune. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

Advokat Knut Helge Hurum anket på vegne av reindriften dommen på grunn av feil rettsanvendelse og feil bevisvurdering på flere punkter.

Tapte i lagmannsretten

– Jeg hadde god tro på at anken ville slippe inn, men sikker kunne jeg ikke være. Nåløyet er trangt, det store flertallet ankesaker blir avvist, sier advokat Knut Helge Hurum, som representerer Reinøy Reinbeitedistrikt.

I desember falt dommen i Hålogaland lagmannsrett mellom reindriften og Troms fylkeskommune. Dommen slo fast at en eventuell mangelfull utredning av konsekvenser for reindriften i kommunedelplanen ikke fører til at reguleringsplanen for Langsundforbindelsen er ugyldig, og at skjønnet kan fremmes for tingretten. Da saken var oppe i tingretten vant reindriften.

TUNNEL OG VEI: I tillegg til tunnel til Reinøya, er det planlagt ny vei over bebyggelsen i Stakkvik og nytt fergeleie til Karlsøya fra Reinøya. Den 18 kilometer lange traseen er skravert.  Foto: KJETIL VIK

 

Vei i reinbeiteområde

Striden står om det skulle vært laget en konsekvensutredning for bygging av Langsundforbindelsen i Karlsøy kommune.

Dette skriver Høyesterett på sine nettsider:

«Hålogaland lagmannsretts dom av 2. desember 2016. Om en reguleringsplan og et vedtak om ekspropriasjon, hvor det blant annet er lagt opp til veiutbygging i et samisk reinbeiteområde, er ugyldig som følge av manglende konsekvensutredning. Saken reise også spørsmålet om ekspropriasjonsvedtaket strider mot SP artikkel 27».

Prinsipiell sak

FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 sier følgende:

«I de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike minoriteter ikke nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk.»

Dette sier advokaten om hvorfor Høyesterett velger å behandle anken:

– Saken reiser spørsmål Høyesterett anser som så prinsipielle at de vil se nærmere på den, sier Hurum.

Ankesaken er ennå ikke berammet, men Hurum regner med det blir til høsten.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss her dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter