Ulykkessjåføren frifunnet for uaktsomt drap

Sortland-kvinnen i 20-årene som sto tiltalt for uaktsomt drap etter dødsulykken på E8 i fjor, ble i Nord-Troms tingrett frifunnet for de mest alvorlige tiltalepostene.

RETTSSAK: Aktor Christian Hanssen (til venstre) og forsvarer Odd Robert Aksnes i samtale under første dag i rettssaken mot kvinnen som står tiltalt etter dødsulykken på E8 i fjor. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

nyheter

16. mars 2016 omkom Hilde Martine Heika (52) da bilen hun satt i traff et vogntog på E8 ved Hundbergan.

Etter omfattende etterforskning og tekniske undersøkelser, ble Sortland-kvinnen som førte vogntoget i desember i fjor tiltalt for uaktsomt drap, for uaktsomt å ha forvoldt betydelig skade på en annens kropp eller helse, samt for brudd på veitrafikklovens bestemmelse om aktpågivende og hensynsfull kjøring.

I starten av mai startet rettssaken mot kvinnen. Nå er dommen klar.

Hun frifinnes for uaktsomt drap og legemsbeskadigelse, men dømmes til 30 timers samfunnsstraff for brudd på veitrafikklovens bestemmelser om aktsomhet.

I tillegg mister kvinnen førerretten i to år. For å få førerkortet tilbake må kvinnen avlegge en ny førerprøve.

- Kjørte for raskt

Rettens flertall mente at tiltalte ut fra både kjøreforholdene på ulykkesstedet og egne kjøreferdigheter, holdt en for høy hastighet og at det - i kombinasjon med kjøreforholdene - medførte at hun fikk sleng på hengeren, som igjen førte til at hun mistet kontroll over kjøretøyet.

"Retten legger i vurderingen liten vekt på at det var vanskelige ytre kjøreforhold. Den aktsomme fører plikter å tilpasse farten etter kjøreforholdene. Det vises til at tiltalte periodevis hadde en hastighet på 70 og 80 km/t like før ulykken, og bevisførselen viser at tiltalte ikke klarte å få ned hastigheten slik hun ønsket," heter det i dommen.

Rettens mindretall mente imidlertid at kvinnen var tilstrekkelig aktsom, og at hendelsen var et hendelig uhell under vanskelig kjøreforhold.

Tvil om årsaksforhold

Selv om kvinnen i 20-årene dømmes for uaktsomhet i trafikken, foreligger det ifølge kjennelsen usikkerhet rundt årsakssammenhengen mellom uaktsomheten og dødsulykken.

"Selv om retten er kommet til at tiltalte var uaktsom, kan det ut fra det strenge kravet til bevis i straffesaker, ikke legger til grunn med trilstrekkelig grad av sikkerhet at ikke forhold som tiltalte ikke hersket over medvirket til at hun ikke klarte å rette opp hengeren."

Både det ekstremt glatte føret og at veien er feildimensjonert gjør at det ifølge kjennelsen foreligger tvil om årsaksforholdet. Det påpekes at denne tvilen må komme den tiltalte til gode.

I dommen vektlegges det blant annet også at kvinnen, som var lærling i et Harstad-firma på ulykkestidspunktet, fikk særdeles manglende oppfølging.

Ingen erstatning

Under rettssaken ble det av bistandsadvokat Erik Ringberg og Annichen Rye-Holmboe lagt ned krav om oppreisning til fornærmede og etterlatte.

Rettens flertall, de to meddommerne, mente imidlertid at det ikke foreligger grov uaktsomhet, som er en betingelse for erstatningsdom.

"I vurderingen har flertallet lagt vekt på de ytre forhold som tiltalte ikke hadde noen mulighet til å påvirke. flertallet viser både til de vanskelige føre- og veiforholdene, at hun kontaktet arbeidsgiver for råd før hun kjørte og at hun heller ikke hadde kunnskap om kvaliteten på dekkene til trekkvognas tredje aksling"

Under rettssaken kom det frem at dekkene var i svært dårlig stand og skåret ulovlig.

Skuffet over å bli dømt

Kvinnens forsvarer, advokat Odd Robert Aksnes, sier til iTromsø at kvinnen er glad for at hun ble frifunnet for de mest alvorlige tiltalepostene, men at hun samtidig er skuffet over å bli dømt.

- Vil hun anke?

- Hun har tatt betenkningstid. Vi skal se nærmere på ankespørsmålet i løpet av de neste dagene. Rettssaken har imidlertid vært en stor påkjenning for henne, svarer Aksnes.

Aksepterer dommen

Ifølge bistandsadvokat Erik Ringberg, som representerer Heikas samboer og hennes familie, tar de dommen til etterretning.

- Dette er en veldig vanskelig sak, som er dypt tragisk for de involverte. Retten har hatt en vanskelig avveining forran seg. Når det gjelder oppreisningsspørsmålet, registrerer jeg at retten har delt seg i et flertall og et mindretall, og at dommer Lund er enig i våre vurderinger.

- Når det er sagt, så har jeg snakket med de fornærmede, og de har gitt uttrykk for at de kan akseptere rettens avgjørelse, selv om det er under dissens.

Ringberg håper for alle parter at man nå kan sette et punktum for saken.

Vil analysere kjennelsen

Politiadvokat Christian Hanssen opplyser at han nettopp har fått dommen, og at ankespørsmålet fremdeles er uklart.

- Vi ser resultatet av rettssaken og skal nå få gått gjennom og analysert dommen, så får vi vurdere en eventuell anke, sier han.

Vi ønsker engasjerende debatter på itromso.no. Du er velkommen til å kommentere sakene på våre sider, men vi ber deg først lese våre retningslinjer for innlegg:

×

RETNINGSLINJER FOR INNLEGG

iTromsø gjør oppmerksom på at du er juridisk ansvarlig for dine kommentarer. Dette personlige ansvaret gjelder enten du velger å kommentere i kommentarfeltene på våre nettsider eller du skriver innlegg på våre Facebook-sider.

iTromsø ønsker en åpen, saklig og engasjerende debatt. Vi oppfordrer alle til å være saklige, vise respekt for andres meninger og å holde seg til saken. Vi fjerner fortløpende innlegg som er rasistiske, sjikanøse eller på annen måte strider mot etikk eller lovverk. Du kan varsle oss dersom du ser innlegg du mener bryter med god debattskikk.

Alle som vil delta i debatten hos oss må skrive under eget navn. Vi forbeholder oss retten til å utestenge brukere som begår grove eller gjentatte brudd på våre retningslinjer.

nyheter