Restaurant krever to millioner kroner i erstatning

Kommunen har mottatt krav om to millioner kroner i erstatning fra en restaurant i Storgatbakken.

LANGVARIG: Gravingen i Storgatbakken skulle ta ett år – men endte opp med å vare i over to. 

DAGLIG LEDER: Hans Ragnar Mathisen 

nyheter

Det er ledelsen i restauranten Bei Jing Home som har fremmet kravet overfor kommunen som følge av inntektstap i forbindelse med gravingen i Storgatbakken.

Ifølge daglig leder Hans Ragnar Mathisen har restauranten mistet store inntekter som direkte konsekvens av at restaurantens kunder ikke hadde adgang til spisestedet.

DAGLIG LEDER: Hans Ragnar Mathisen 

LES OGSÅ: Dette arbeidet har kostet kommunen 43 millioner kroner

Løfte om maks ett års arbeid

Mathisen viser til at næringslivet i Storgatbakken fikk løfte om at arbeidet skulle ta maks ett år – men at virkeligheten ble helt annerledes. Arbeidet med oppgraderingen av Storgatbakken tok nesten to og et halvt år å ferdigstille.

– Ett år er mye i en bedrift som er avhengig av direkte tilgjengelighet for publikum. Når det viste seg at løftene som ble gitt, ble brutt ett etter ett, kan man forstå at jeg velger å karakterisere dette tiltaket som forsøk på bedriftsdrap, skriver Mathisen til kommunen.

Han ber om et møte med kommunen for å komme til enighet om erstatning.