Russer har kjøpt opp lokal fiskeribedrift

Dagens eiere har besluttet å selge 100 prosent av aksjene i fiskeindustribedriften Løksfjord AS.

Produksjonslinja på Løksfjord AS under vinterfisket i år.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

Løksfjord AS har vært eid av familien Høgstad gjennom selskapet Høgstad Invest AS og av Fredd Wilsgård gjennom selskapet Frewi AS.

I fjor skapte selskapet verdier for nærmere 70 millioner kroner i det vesle fiskeværet.

Selskapet ble etablert på Rebbenesøy utenfor Tromsø i 2010 og har siden vintersesongen 2011 produsert blant annet saltfisk, ferskfisk og frossenfisk.

Nå har de besluttet å selge 100 prosent av aksjene og anlegget til Dmitri Grokhotov, som har erfaring fra drift av fiskefartøy og fiskeindustri i Russland og Litauen.

Anlegget vil bli drevet som før heter det i pressemeldingen fra selskapet, men man vil også starte planlegging for ombygging slik at Løksfjord AS vil bli rustet for større volum og nye produkter.

TAKKER FOR SEG: Oskar Høgstad har vært deleier og daglig leder i bedriften de siste årene.   Foto: Ronald Johansen / iTromsø

Overtakelsen vil skje mandag 22. mai 2017.

Søkte daglig leder

Så sent som i vinter søkte bedriften etter en daglig leder som skulle overta etter Oscar Høgstad som skulle tre inn i pensjonistenes rekker. Høgstad kom opprinnelig fra Senja, men flyttet sammen med kona til Rebbenesøya for å drive fiskemottaket.

NORGES STØRSTE FISKEVÆR: Tromsø har Norges nest høyeste landingsverdi av fisk. Noe av den landes i ytterkanten av kommunen, som her i Løksfjord på Rebbenesøy. Foto: Ronald Johansen  Foto: Ronald Johansen / iTromsø

20 båter i hjemflåten

Med rundt 20 båter i hjemmeflåten er den totale omsetningen i fiskeriene på over 110 millioner kroner årlig på Rebbenesøy. Det er på ei øy med 65 innbyggere.

Det gir en omsetning på 1,7 millioner kroner per øyboer årlig.

Løksfjord AS selger 40 prosent av fisken fersk på is. Når prisene begynner å falle, dreier produksjonen over til saltfisk.

LOSSER: Daniel Sørensen losser fersk skrei ved kai i Løksfjord på Rebbenesøy.  Foto: Ronald Johansen / iTromsø